ΡΟΗ 24/7:

Πρόγραμμα για ανέργους 25 έως 29 ετών

anergoi 534 355

- Επιταγή εισόδου για 38.000 νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας ενημερώνει τους δημότες του για τη νέα δράση του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Υπουργείο προχώρησε στην υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση αφορά 38.000 ανέργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

- 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ

- 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

- Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. Ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων

Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ: 2373022192 καθημερινά 09:00-21:00.

επιστροφή στην κορυφή