ΡΟΗ 24/7:

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ σχετικά με τις τραπεζικές προμήθειες στην πληρωμή των φόρων

trapeza gkises

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ έχει ζητηθεί η μείωση των προμηθειών από τις τράπεζες

Διευκρινίσεις με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής, της απόφασης για την κάλυψη τραπεζικών προμηθειών, όσον αφορά στην πληρωμή φόρων.
Πρόκειται για την απόφαση που προβλέπει την καταβολή από τους φορολογούμενους των προβλεπόμενων προμηθειών στην περίπτωση που εξοφλούν φόρους με μετρητά στο γκισέ των τραπεζών.
Ήδη πάντως, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ζητήσει από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών τη μείωση των προμηθειών με τις οποίες χρεώνουν ο τράπεζες τις συναλλαγές αυτές.

Οι ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:

ΕΡ. Από τη Δευτέρα θα πληρώνω προμήθεια στις τράπεζες, με όποιον τρόπο και αν κάνω τις πληρωμές μου;

ΑΠ. Όχι. Η ΑΑΔΕ εξακολουθεί να καλύπτει τις προμήθειες για ΟΛΟΥΣ, όταν οι πληρωμές φόρων γίνονται μέσω Internet Banking, PhoneBanking, ATM, και APS (χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών).

ΕΡ. Συνεπώς, οποιοσδήποτε πληρώσει φόρους σε φυσικό κατάστημα θα επιβαρύνεται με τραπεζική προμήθεια;

ΑΠ. Όχι. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ΕΝΦΙΑ και Φο?ρο Εισοδη?ματος των φυσικω?ν προσω?πων, τα οποι?α ει?τε ει?ναι α?νω των 70 ετω?ν, ει?τε βρι?σκονται σε δικαστικη? συμπαρα?σταση, ει?τε παρουσια?ζουν βαριε?ς αναπηρι?ες σε ποσοστο? 80% και α?νω, ει?τε ει?ναι κα?τοικοι απομακρυσμε?νων περιοχω?ν, με την προϋπόθεση να καταθέσουν τα χρήματα σε λογαριασμό τους και, στη συνέχεια, να προχωρήσουν σε μεταφορά του ποσού προς το λογαριασμό του Δημοσίου.

ΕΡ. Δηλαδή, αν πάνε στο γκισέ να πληρώσουν με μετρητά, χωρίς να κάνουν κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, θα πληρώσουν προμήθεια;

ΑΠ: Ναι.

ΕΡ: Για ποιο λόγο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πήρε αυτή την απόφαση;

ΑΠ: Διότι η πλήρης κάλυψη των τραπεζικών προμηθειών κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο περί τα 19 εκατ. ευρώ ετησίως. Με αυτή την απόφαση, εξοικονομούνται 10 εκατ. ευρώ το χρόνο. Έτσι, επιτυγχάνεται και η επιδίωξή μας για πλη?ρη ηλεκτρονικοποι?ηση των συναλλαγω?ν των φορολογουμε?νων με τη φορολογικη? διοι?κηση και για η απαλλαγη? απο? δαπα?νες, που επιβαρυ?νουν αχρει?αστα τον κρατικο? πρου?πολογισμο?, δηλαδη? το συ?νολο των φορολογουμε?νων. Παράλληλα, με τα χρήματα, που εξοικονομούνται, μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάθε είδους δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

ΑΠΕ ΜΠΕ

επιστροφή στην κορυφή