ΡΟΗ 24/7:

Καμπάνια του ΣΕΒ ενόψει Ευρωεκλογών

SEB EUR ELECTIONS

12 "προκλήσεις" για την περίοδο 2019-2024

Με μήνυμα «για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη με ευκαιρίες για όλους», ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, παρουσίασαν από κοινού σε συνέντευξη Τύπου, στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Αθήνα, 12 προτεραιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας για την περίοδο 2019-2024, ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Οι θέσεις των μεγάλων ομίλων της χώρας έχουν ως κεντρικούς άξονες τη βιομηχανική πολιτική, την πολιτική ανταγωνισμού και το διεθνές εμπόριο, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την εσωτερική αγορά ενέργειας, το περιβάλλον και την κλιματική πολιτική, την κυκλική οικονομία, τη χρηματοδότηση πολιτικών της Ένωσης κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, την οικονομική πολιτική και την τραπεζική ένωση, συναφώς και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και την απασχόληση, την ψηφιακή Ευρώπη, τα φορολογικά θέματα, την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ εισηγείται τα εξής:

Συμμετοχή Ελλήνων Ευρωβουλευτών σε καίριες Επιτροπές του EK και αναβάθμιση της εμπλοκής τους.

Πολιτικές, προτεραιότητες και μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της βιομηχανίας στο 12% ΑΕΠ και μεσοπρόθεσμα στο 15%.

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας με απλό τρόπο που να ευνοεί τη σύγκλιση με την Ευρώπη και να αποτρέπει το ρυθμιστικό ζήλο (gold-plating) που υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα.

Αναμόρφωση των ενισχύσεων στην Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, με τρόπο που να ενισχύεται η παραγωγή και να αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες, παράλληλα με χορήγηση της αντιστάθμισης, με τρόπο που θα διασφαλίζει προστασία από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Προστασία από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», δηλαδή έκθεση σε ανταγωνισμό από χώρες και επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, παράλληλα με εισαγωγή παγκόσμιων μηχανισμών τιμολόγησης με κατεύθυνση την εναρμόνιση, και δημιουργία παγκόσμιας τιμής άνθρακα.

Νέο ΕΣΠΑ που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύγκλιση με την Ευρώπη, με σχεδιασμό για μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και αναμόρφωση των ποσοστών Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να αντανακλώνται και οι συνέπειες της κρίσης στο ΑΕΠ των ελληνικών (και άλλων) περιφερειών.

Δράσεις και υποδομές για την ταχεία βελτίωση των ελληνικών επιδόσεων στην κυκλική οικονομία ενόψει των νέων, φιλόδοξων στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διασφάλιση του μικρότερου δυνατού κόστους για φορολογούμενους και επιχειρήσεις από την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων εποπτείας των συστημικών τραπεζών και ουσιαστική πρόοδο προς το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Υποστήριξη για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων με νέους μηχανισμούς παρακολούθησης, ενημέρωσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών.

Προγράμματα διασύνδεσης επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών φορέων με αντικείμενο ψηφιακές δεξιότητες και 4η βιομηχανική επανάσταση.

Στήριξη της ικανότητας προσαρμογής στις νέες φορολογικές Οδηγίες, με έμφαση στα σημεία που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων.

Βελτίωση των επενδύσεων για την ολοκλήρωση των παραγωγικών οικοσυστημάτων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για αστικό περιβάλλον, δίκτυα και υποδομές.

επιστροφή στην κορυφή