ΡΟΗ 24/7:

Παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

forologiki dilosi 1100

Δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου εισοδήματος

Μέχρι τις 29 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την απόφαση:
- Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
- Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
Ωστόσο να επισημάνουμε ότι στην απόφαση δεν αναφέρεται κάποια αλλαγή σχετικά με την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου.

επιστροφή στην κορυφή