ΡΟΗ 24/7:

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

exoikonomw kat oikon

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», στο οποίο μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους με επιδότηση.
Αναλυτικότερα, στις 15 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνέχεια, στις 18 Ιουλίου για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Τέλος, στις 22 Ιουλίου για τις Περιφέρειες της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου.

Τι επιδοτείται

- Αντικατάσταση κουφωµάτων
- Τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης
- Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
- Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης / ψύξης
- Αναβάθµιση συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, και πληρούν εισοδηματικά κριτήρια.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες αλλά και μεμονωμένα διαμερίσματα τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Αποσυνδέεται η επιδότηση με τη λήψη δανείου

Ο προϋπολογισµός κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενοι πολίτες θα µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραµµα, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρµας του προγράµµατος. Ο προϋπολογισµός κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδίδει το απαιτούµενο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεµβάσεις θα επιλέγονται σύµφωνα µε τα ευρήµατα/ αποτελέσµατα της επιθεώρησης, µε στόχο την επίτευξη της µέγιστης εξοικονόµησης ενέργειας και τη µέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

επιστροφή στην κορυφή