ΡΟΗ 24/7:

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ρυθμίσεις "κόκκινων" στεγαστικών με ευνοϊκούς όρους

kokina daneia

Την αξιοποίηση της πλατφόρμας από τους οφειλέτες προτρέπει το Υπ. Οικονομικών

Με ευνοϊκούς όρους ολοκληρώθηκαν οι οι δύο πρώτες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α’ κατοικίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών «η πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέον 40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος», ενώ για τη δεύτερη ρύθμιση αναφέρει ότι επίσης πρόκειται για ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό και «περιλαμβάνει την εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2% κι επιπλέον 50% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος».
«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την προσπάθειά τους για την ανακούφιση των πραγματικά ευάλωτων νοικοκυριών», αναφέρει, παροτρύνοντας του πολίτες «οι οποίοι είναι κάτοχοι στεγαστικού, καταναλωτικού ή επιχειρηματικού δανείου μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα».

Ποιοι εντάσσονται

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της α’ κατοικίας τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2019 και κάθε φυσικό πρόσωπο, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής και επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σχετικό νόμο (στη παρ. 1 του άρθρου 68 του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01.04.2019)), μπορεί να υποβάλλει αίτηση με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από τον πλειστηριασμό και την αναγκαστική ρευστοποίηση.
Μέσω της πλατφόρμας αυτής ρυθμίζονται τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η ευνοϊκή ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή του υπολοίπου δανείου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, εξόφληση του υπολοίπου ποσού σε έως 25 έτη και χαμηλό επιτόκιο euribor +2%.
Επιπροσθέτως μέσω της πλατφόρμας παρέχεται για πρώτη φορά επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου σε ποσοστό έως 50%, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του δανειολήπτη και για το σκοπό αυτό έχει ενταχθεί κονδύλι ύψους 150 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 31/12/2019.

επιστροφή στην κορυφή