ΡΟΗ 24/7:

Παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

120 doseis

Σημιώθηκαν πολλά λάθη

Τη χορήγηση εύλογης παράτασης στη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων και τη διόρθωση των λαθών, ώστε να προλάβουν να ενταχθούν όσοι δεν μπορούν άμεσα, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν καταγγελιών που δέχτηκε.
Να σημειώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση έχει οριστεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου.
Όπως αναφέρει «η παράταση προτείνεται αφενός λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών με βάση τις τελευταίες μεταβολές του νομικού πλαισίου και αφετέρου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικοασφαλιστικές οφειλές, επειδή σε πλήθος περιπτώσεων δεν εμφανίζεται καθόλου ή εμφανίζεται εσφαλμένα το ύψος των οφειλών, ενώ και, όπου εκκρεμεί αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή οφειλής λόγω "εύλογης αμφιβολίας" (Ν. 4554/2018), η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αδικαιολόγητα εμποδίζει την υποβολή αίτησης ρύθμισης».

επιστροφή στην κορυφή