ΡΟΗ 24/7:

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης

neogennhto patousakia

2.000 ευρώ για κάθε παιδί

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1 Ιανουαρίου 2020. Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 εκάστη.

Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ υπάρχει προσαύξηση εισοδήματος κατά 1/2 (ή 0,5) για τον δεύτερο γονέα και κατά 1/4 (ή 0,25) για κάθε άγαμο, ή ανήλικο παιδί που δεν έχει κλείσει την ηλικία των 18 ετών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης του παιδιού για το οποίο ζητείται το επίδομα.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο υπάρχει κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια των δικαιούχων του επιδόματος. Συγκεκριμένα για να λάβουν το επίδομα γονείς άλλων χωρών, θα πρέπει ο ένας από τους δύο να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα 10 τελευταία χρόνια πριν από το έτος γέννησης του παιδιού. Κατ' εξαίρεση, για τα παιδιά που θα γεννηθούν στην Ελλάδα κατά φέτος και 2021, το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τουςδιαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το 2012 και μετά.

επιστροφή στην κορυφή