ΡΟΗ 24/7:

ΕΒΕΘ: Ενημέρωση για τα έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας, στο πλαίσιο του COVID-19

eveth

Στις 14 Ιουλίου

Στη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης (webinar) με αντικείμενο το πρόγραμμα έργων του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ύψους 160 δις δολαρίων, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πανδημίας του COVID-19, προχωρά το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα, που εδρεύει στο ΕΒΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου.

Ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει προγραμματίσει τη χρηματοδότηση μιας σειράς έργων, με έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, που αφορούν τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία. Τα έργα αυτά δημιουργούν ευκαιρίες για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να αναλάβουν σύμβαση προμηθειών μέσα από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδιωτικό Τομέα, που εδρεύει στο ΕΒΕΘ, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση (webinar) την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
16.00-16.15 Εισαγωγή από τον Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group. «Οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τα σχετικά προγράμματα έκτακτης χρηματο-δότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19»
16.15-16.45 «H άποψη μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα», Σπύρος Βογιατζής, CEO Partnerships for Finance and Development LLC
16.45-17.30 Ερωτήσεις-Απαντήσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ανωτέρω webinar παρακαλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω του σχετικού link στο ZOOM μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 https://zoom.us/webinar/register/WN_N-U4WmiKRICJhaduHKeCWQ
Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα για πρακτικούς λόγους (τεχνική ορολογία διαγωνισμών, powerpoint και website κλπ.), αλλά οι ερωτήσεις και απαντήσεις μπορούν να γίνουν και στα Ελληνικά.

επιστροφή στην κορυφή