ΡΟΗ 24/7:

Ξεκίνησαν οι ρυθμίσεις χρεών προς τους Δήμους

xrhmata sunalagh gyn

- Εφάπαξ, ή από 2 έως 100 δόσεις


Ανάσα αναμένεται να δώσει τόσο στους οφειλέτες όσο και στους Δήμους η υπαγωγή στις 100 δόσεις και των χρεών προς τους ΟΤΑ.
Ειδικότερα, στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί ο οφειλέτης για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 1η Μαρτίου 2015 με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον οικείο Δήμο. Ωστόσο στη ρύθμιση υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.
Οι οφειλές βάσει του Ν. 4321/2015 (Φ.Ε.Κ. 32/ τεύχος Α΄ /21-3-2015), που προβλέπει ρύθμιση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους μπορούν να εξοφληθούν:
- Είτε με εφάπαξ πληρωμή του αρχικού ποσού της οφειλής και τη διαγραφή του συνόλου των συσσωρευμένων προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
- Είτε με τμηματική καταβολή σε δύο έως 100 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις (από 90% έως 30%) επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενες αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων.

επιστροφή στην κορυφή