ΡΟΗ 24/7:

Παρουσιάστηκε το ΠΕΠ 2014-2020 Κεντρικής Μακεδονίας

perifereia ktirio

- Εγκρίθηκε από το ΠΣ το στρατηγικό σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης

- Αντίθετος στο κλείσιμο του εργοστασίου ΕΒΖ ο Περιφερειάρχης

 

Το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Σχεδίου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

«Με σκληρή και μεθοδική δουλειά, πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο να αυξήσουμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η πρώτη Περιφέρεια σε ολόκληρη την Ελλάδα σε εκταμιεύσεις κονδυλίων. Ολοκληρώνουμε μεγάλα και σημαντικά έργα και στους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, που παρέχουν “ζεστό χρήμα” για νέες επενδύσεις στις τοπικές μας επιχειρήσεις, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της τοπικής οικονομίας, απέναντι στην κρίση και την παρατεταμένη ύφεση. Τη θετική αυτή πορεία δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ώστε να επιτύχουμε την αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία», σημείωσε κατά την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την κρισιμότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την Κεντρική Μακεδονία, τονίζοντας ότι «παρά τα προβλήματα της χώρας, παρά τους περιορισμούς εξαιτίας της εκτεταμένης γραφειοκρατίας και της υποχρηματοδότησης, η στήριξη της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων υπήρξε θετική». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε εκτενώς στις πέντε βασικές περιφερειακές προτεραιότητες της Π.Κ.Μ. μέσα από τη στήριξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που αφορούν: 1) στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, 2) στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση, 3) στην προστασία του περιβάλλοντος και την «έξυπνη» διαχείριση των πόρων, 4) στην κοινωνική συνοχή και 5) στη χωρική συνοχή. «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε εργαστεί εντατικά και ιδιαίτερα μεθοδικά όλο το προηγούμενο διάστημα, ανοίγοντας τη διαβούλευση για το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα 2014-2020 σε όλους τους φορείς και την ίδια την κοινωνία. Συνθέσαμε προτάσεις, αναδείξαμε στρατηγικές και προτεραιότητες για την περιοχή μας. Προετοιμαστήκαμε σωστά και ολοκληρωμένα, ώστε να αξιοποιήσουμε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Επιδίωξή μας για την επόμενη πενταετία δεν είναι μόνο να προωθήσουμε τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειάς μας, αλλά ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε σε περιφερειακό επίπεδο τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα έργα και τομείς, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των πόρων του νέου ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ο κ. Τζιτζικώστας έκανε λόγο για την ενίσχυση μεγάλων υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, καθώς και η αναβάθμιση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, όπως επίσης και για την επέκταση των δημόσιων υποδομών ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσω μιας εκτεταμένης ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Π.Κ.Μ. Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την προτεραιότητα της διοίκησης της Π.Κ.Μ. να προωθήσει μεγάλα έργα περιβαλλοντικής υποδομής που θα αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Συνοχής και πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το ίδιο τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα υποστηρίξει μεγάλα έργα μεταφορικής υποδομής, όπως η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ, η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και άλλων σημαντικών μονάδων υποδομής για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, η ολοκλήρωση και επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, η δημιουργία λιμενικών υποδομών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πόρων και δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αλλά και την προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού, στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης, μέσω της προώθησης στην αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων με δυσκολίες πρόσβασης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε ιδιαίτερα στη σπουδαιότητα για την Π.Κ.Μ. της αξιοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Θάλασσα και Αλιεία», με στόχο να ενισχυθεί η αναδιάρθρωση, η τεχνολογική και κανοτομική αναβάθμιση και η εξωστρέφεια της αγροτικής οικονομίας και της αλιείας στην Κεντρική Μακεδονία.

Στη συνέχεια, η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. Αγγελική Ωραιοπούλου παρουσίασε διεξοδικά τα γενικά στοιχεία και τη δομή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, εστιάζοντας την εισήγησή της στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις δράσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές και θεματικούς στόχους για την Π.Κ.Μ.

Εγκρίθηκε από το ΠΣ το στρατηγικό σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης

Το στρατηγικό σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (RIS3) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

«Σήμερα ολοκληρώνεται η εντατική προσπάθεια της Περιφέρειάς μας να διαμορφώσει τη στρατιγική και τις προτεραιότητες της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από το Σεπτέμβριο του 2014, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενεργοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – ερευνητικούς, παραγωγικούς και επιχειρηματικούς, με απώτερο στόχο να διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα για την Κεντρική Μακεδονία, με κοινή συναίνεση, συνεργασία και διάλογο.

«Μέσα από τη Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση επιδιώκουμε την ανάκαμψη από την κρίση και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι μια ανάπτυξη “έξυπνη”, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της φτώχειας», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Π.Κ.Μ. Τζελίνα Μακραντωνάκη, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ειδικότερα, η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες και της παρεμβάσεις της διοίκησης της Π.Κ.Μ. για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας σε επιλεγμένους τομείς, που επιμερίζονται σε δύο κλάδους: α) τους τομείς πρωταθλητές, στους οποίους εντάσσονται ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τομέας υλικών, η κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, καθώς και ο τουρισμός και β) τους τομείς οριζόντιας υποστήριξης, όπου εντάσσονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι τεχνολογίες ενέργειας, οι τεχνολογίες περιβάλλοντος και οι τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Επιλέξαμε με προσοχή και ευθύνη τους τομείς ανάπτυξης της καινοτομίας, με γνώμονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προτεραιότητες της Περιφέρειάς μας. Παράλληλα, μεριμνήσαμε ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να αξιοποιηθούν όλες οι καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες ή ερευνητικές κατευθύνσεις. Η στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί για μας την επιτομή των προσπαθειών μας να εισαγάγουμε την έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία έρευνας στο παραγωγικό μας σύστημα, προκειμένου να καταστεί κεντρικός μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, εξωστρέφειας και συνεργασίας. Η προσπάθειά μας δεν τελειώνει εδώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαρκή εξειδίκευση και ευθυγράμμιση της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση με το περιφερειακό αναπτυξιακό όραμα για μια Κεντρική Μακεδονία που θα αξιοποιήσει το δυναμισμό, την κουλτούρα και την τεχνογνωσία της», κατέληξε η κ. Μακραντωνάκη.

Αντίθετος στο κλείσιμο του εργοστασίου ΕΒΖ ο Περιφερειάρχης

Εν όψει της κρίσιμης σύσκεψης για το μέλλον των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γ. Μωυσιάδη εκ μέρους της Π.Κ.Μ., ο Απόστολος Τζιτζικώστας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να εκφράσω ξεκάθαρα και απερίφραστα τη θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κρίσιμο ζήτημα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης: Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο κλείσιμο του εργοστασίου της Ε.Β.Ζ. στις Σέρρες. Αν κλείσει το εργοστάσιο, δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθεί το σύνολο της παραγωγής ζάχαρης μόνο από το εργοστάσιο της Ε.Β.Ζ. στο Πλατύ Ημαθίας. Ενδεχόμενο κλείσιμο του εργοστασίου των Σερρών θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δραματική μείωση της παραγωγής ζάχαρης στη χώρα και την άμεση ζημία στους τευτλοπαραγωγούς των Σερρών, αλλά θα επιφέρει ένα επιπλέον πλήγμα στην τοπική οικονομία της περιοχής, που δοκιμάζεται ήδη από τις επιπτώσεις της κρίσης και της ανεργίας».

επιστροφή στην κορυφή