ΡΟΗ 24/7:

Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

xhrotiri portraito

Ερώτηση στη Βουλή από την Βουλευτή Ασ. Ξηροτύρη

 

, αναδεικνύοντας Την απαξίωση των προγραμμάτων κατάρτισης στη χώρα, τα οποία κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, παρά τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επισημαινει η Βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις στη συμμετοχή ατόμων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, και ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αναπτύξουν, να εντατικοποιήσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και πώς θα επιτευχθεί άριστη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Τονίζει δε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ενηλίκων στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης με ταυτόχρονη διεύρυνση της συμμετοχής των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και εκείνων που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Τέλος, θέτει το ερώτημα στους Υπουργούς με ποιο τρόπο θα επιτύχουν τη διερεύνηση των κινήτρων, αλλά και την άρση των εμποδίων που συναντούν οι ενήλικες στην πρόσβαση σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας, καθώς και εάν σχεδιάζονται καινοτόμες στρατηγικές ευαισθητοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα.

Αναφορά προς τον Υπ. Υγείας

Επίσης, η κ. Ξηροτύρη κατέθεσε ως αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με τα στοιχεία δημοσκόπησης που διενεργήθηκε σε γιατρούς, ασθενείς και συλλόγους ασθενών για λογαριασμό του ΙΣΑ. Τόνισε δε ότι από την εν λόγω ανακοίνωση προκύπτει η άμεση ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ριζικές αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς ένας στους τρεις ασθενείς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε γιατρούς και φάρμακα, ενώ ζήτησε την εξέταση των αναφερόμενων δημοσκοπικών ευρημάτων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

επιστροφή στην κορυφή