ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα

perifereia kthrio

Ειδική και τακτική συνεδρίαση

Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου , στις 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (παρ. 1 αρ. 85 Ν. 4314/23.12.2014, ΦΕΚ Α΄265 )
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, στις 14.00 συγκαλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, στον ίδιο χώρο. Μετά της ανακοινώσεις του Περιφερειάρχης και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Σώμα θα συζητήσει τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν.3852/2010
Α) Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας
Β) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ

Θέμα 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «¨Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρατηρητηρίου για την πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου της διάβρωσης των ακτών υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής μέσω της αξιοποίησης δεδομένων παρατήρησης γης»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 3ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 12 παρ. 4 του Π/Δ 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα 4ο: Ορισμός Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ. που θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα 5ο: Έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. (1) Επαρχιακής Οδού, τμήμα Κοπανός- όρια Νομού Ημαθίας προς Σκύδρα».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 6ο: Θέσπιση κατ’ αποκοπή παγίου χορηγήματος για το έργο της καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής και των υπηρεσιών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων για επιτροπές Λιμεναρχείου Ιερισσού
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για επιτροπές του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης- Λ/Τ Μηχανιώνας
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

επιστροφή στην κορυφή