Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 652
ΡΟΗ 24/7:

Τα όρια για τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης

KALPES EKLOGES 19

Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με όλες τις λεπτομέρειες για τα έσοδα και τις δαπάνες των Υποψήφιων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου, καθώς και λοιπές απαγορεύσεις και περιορισμούς πριν τις εκλογές.

Οι οδηγίες του Υπουργείου αφορούν τους:

– Δημοτικούς Συνδυασμούς,

– Περιφερειακούς Συνδυασμούς

– Υποψήφιους Περιφερειάρχες

– Υποψήφιους Δημάρχους

– Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους

– Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΔΕΝ αφορούν τις δαπάνες, τα έσοδα και έξοδα κλπ για τους:

– Συνδυασμούς στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων,

– Υποψήφιους Συμβούλους στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων,

– Υποψήφιους Προέδρους στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων.

Η εκλογική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πέντε μέρη:

Α) οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ.6 του ν.3870/2010,

Β) αφορά τη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με Απόφαση του οικείου Συντονιστή,

Γ) παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες Συνδυασμών και Υποψήφιων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Δ) επεξηγούνται i) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των Συνδυασμών και των Υποψήφιων και ii) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων,

Ε) παρέχονται διευκρινίσεις για την προβολή Συνδυασμών και Υποψήφιων και τις εμφανίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση.

Αναφορικά με τις απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων, απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:

Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύµατα

ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.

επιστροφή στην κορυφή