ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: «Χαλκιδική 2020» - Προκλήσεις και ευκαιρίες

panas portraito m

Άρθρο του επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Χαλκιδικής, Απόσοτλου Πάνα, στην εφημερίδα "Καρφίτσα" στις 21 Απριλίου

Έπειτα από δέκα χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, είναι ανάγκη να επιταχυνθούν τα βήματα για την επιστροφή στην βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα ανεργίας και συνάμα να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας. Ιδίως για την περιοχή μας, την Χαλκιδική, είναι ανάγκη η άμεση δράση και ο συντονισμός όλων των φορέων, έτσι ώστε να μετριαστούν τα προβλήματα στους δύο τομείς αιχμής τους Νομού, στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα, καθώς και η διαμόρφωση νέων συνθηκών, έτσι ώστε σταδιακά να επέλθει αύξηση των εισοδημάτων και περιορισμός της ανεργίας.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι είναι ένας κλάδος που έδειξε σημαντική αντοχή στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, χρειάζεται περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της έντονης εποχικότητας που υπάρχει και στην περιοχή μας, με τους τουρίστες να επισκέπτονται τις ομορφιές του Νομού, για μικρό χρονικό διάστημα ετησίως. Κοινή επιδίωξη της πολιτείας, κυρίως μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των θεσμικών φορέων (Επιμελητήριο, Σύνδεσμος Ξενοδόχων κτλ.), θα πρέπει να αποτελέσει η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χαλκιδικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εστιάζοντας στις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ή ο οικοτουρισμός ή ο αγροτουρισμός. Μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, αναμένεται να υπάρξει βελτίωση της βιωσιμότητας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και μείωση της ανεργίας.
Όσον αφορά τον αγροτικό κλάδο, περαιτέρω έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση της αξίας της επιτραπέζιας ελιάς, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των τυποποιημένων ποσοτήτων και την καλύτερη τοποθέτηση σε αγορές του εξωτερικού που επιδιώκουν υψηλή ποιότητα και είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν το αντίστοιχο τίμημα. Θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής και των ομάδων παραγωγών με τους φορείς του τουρισμού, για να ενταχθεί ακόμη περισσότερο στις διατροφικές επιλογές των τουριστών, ως ένα επώνυμο προϊόν, υψηλής διατροφικής αξίας, το οποίο θα μπορούν να βρουν κάλλιστα και στην χώρα τους. Από την άλλη, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία έως τώρα μένουν αναξιοποίητα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια για νέες επενδύσεις, αλλά και για περαιτέρω προώθηση των προϊόντων.
Εν κατακλείδι, η περιοχή διαθέτει σημαντικούς φυσικούς και υλικούς πόρους, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής, ωστόσο προκειμένου να συμβεί αυτό απαιτείται βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ιδιωτικών και δημοσίων πόρων, συντονισμός των θεσμικών φορέων, εξωστρέφεια, καθώς επίσης και εφαρμογή καινοτομίας και εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης.

επιστροφή στην κορυφή