ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: ‘’Οι εργαζόμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από την Κυβέρνηση''

panas v3

Απάντηση του Υπ. Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, στην Κοινωβουλευτική Αναφορά του Βουλευτή Χαλκιδικής

Απαντώντας στην υπ’ αριθμ. 410/28-11-2019 Κοινοβουλευτική Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, με θέμα τα αιτήματα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Συμβασιούχων Εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ανανέωση των εργασιακών τους συμβάσεων και τη μετατροπή αυτών σε αορίστου χρόνου, ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι το εργασιακό καθεστώς και η ανανέωση των συμβάσεων στις σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ρυθμίζονται από τον Νόμο.
Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει, απαγορεύεται από τον νόμο μονιμοποίηση προσωπικού ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Στόχος, όπως λέει, με βάση και Κοινοτικές Οδηγίες, πλέον, είναι η αποφυγή επαναλαμβανόμενης ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Ο κ. Πάνας σχολίασε σχετικά ότι "πρόκειται για μια ειδική κατηγορία εργαζομένων με ιδιαίτερης φύσης εργασία που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο όσο λίγες. Χρήζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και οι εργασιακές τους σχέσεις πρέπει να τύχουν διαφορετικής διαχείρισης από την Κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δε βλέπουμε".
Για τα ειδικά εργασιακά θέματα στα οποία αναφέρονται οι εργαζόμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες, "αναμένουμε την Απάντηση του αρμοδίου Υπουργού Εργασίας". Περαιτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας επίσης στην εν λόγω Κοινοβουλευτική Αναφορά, αναφέρει σχετικά με τις αποδοχές τα εξής: "Οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4354/2015, από 1-1-2016 μισθοδοτούνται βάσει των διατάξεων του ως άνω νόμου. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός για υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται στα 780 ευρώ".

επιστροφή στην κορυφή