ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: ‘’Καμία απάντηση στον αποκλεισμό από το Πρόγραμμα 2ης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας πρώην ασφαλισμένων του ΟΓΑ''

panas v3

Αφορά 5.000 ανέργους, πρώνη αυτοαπασχολούμενους

Η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 663/9-1-2020 Απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην υπ’ αριθμ. 2464/06-12-2019 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, με θέμα: «Πρόβλημα στην ένταξη στο Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων», δυστυχώς δεν απαντά στο πώς θα λυθεί το πρόβλημα του αυτόματου αποκλεισμού από το Πρόγραμμα χιλιάδων πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
Η προϋπόθεση καταβολής της μηνιαίας εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος, δεν ήταν ποτέ καταβλητέα για την κατηγορία αυτή των πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νυν ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ μετά την ενοποίηση των Ταμείων.
Ο κ. Πάνας σημειώνει σχετικά: "Η ανωτέρω κατηγορία πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ δεν μπορεί να ενταχθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, παρόλο που πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις και λόγω της αναγκαιότητας να συντρέχουν σωρευτικά όλα τα κριτήρια υπαγωγής, οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται. Ο αρμόδιος Υπουργός δυστυχώς δεν απαντά στο πώς θα θεραπευθεί η αδικία αυτή".

Αναλυτικά η Απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ως εξής:

"Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Α. Πάνα και Γ. Μουλκιώτη, σας πληροφορούμε τα εξής:
Στην παρ. 1 του Κεφαλαίου 2 “Πλαίσιο ένταξης- χρηματοδότηση” της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2019 αναφέρονται τα εξής: Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων 80.000.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από διαθέσιμους πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
- για το 2019: 30.000.000 Ευρώ
- για το 2020: 20.000.000 Ευρώ
- για το 2021: 20.000.000 Ευρώ για το 2022: 10.000.000 Ευρώ”.
Στην παρ. 4.1 του Κεφαλαίου 4 “Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής” της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2019 αναφέρονται τα εξής: “4.1.5. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος".

επιστροφή στην κορυφή