ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: Παράταση στην προθεσμία επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

panas v3

Ερώτηση από τον Βουλευτής του νομού

Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, διατυπώνει την αναγκαιότητα παράτασης της προθεσμίας επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έως 31/3/2020.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επαναπιστοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2019, ενώ τα σχετικά αποδεικτικά των επαναπιστοποιήσεων θα πρέπει να κατατεθούν ως 31/3/2020 στα αρμόδια Επιμελητήρια, ώστε να μπορούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοί τους να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.
Όπως διαπιστώνεται, ωστόσο, από τα Επιμελητήρια, ένας σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και υπαλλήλων τους δεν έχουν συμπληρώσει το σύνολο των ωρών επαναπιστοποίησης γνώσεων που απαιτεί το ισχύον νομικό πλαίσιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της δυνατότητας να ασκούν το επάγγελμά τους.
Για το λόγο αυτό ζητείται η παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης της εν λόγω κατηγορίας διαμεσολαβητών έως και την 31/3/2020.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά: «Είναι σημαντικό η Διοίκηση να μεριμνά για επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από την πορεία γραφειοκρατικών διαδικασιών και από την ορθή ενημέρωσή τους για αυτές. Δε μπορούμε να αφήσουμε τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να χάσουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός τους λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησής τους. Γι’ αυτό και ζητώ άμεσα την παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι την 31/3/2020».

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας 45/21.11.2014, για τη διατήρηση του δικαιώματος άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απαιτούνται 75 ώρες επαναπιστοποίησης για τα έτη 2015 έως και 2019, δηλαδή 15 ώρες ανά έτος για τα 5 έτη, κατά το δυνατόν αναλογικά, για όσους είχαν αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό γνώσεων ως την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΕΕ (12/12/2014). Για όσους απέκτησαν μεταγενέστερα πιστοποιητικό γνώσεων απαιτούνται αναλογικά 15 ώρες επαναπιστοποίησης ανά έτος από την επόμενη χρονιά της πιστοποίησής τους. Από τον ν.4583/2018 - και χωρίς να καταργείται η ΠΕΕ - προκύπτει η ίδια απαίτηση από την δημοσίευσή του (18/12/2018).
Με βάση, επομένως, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επαναπιστοποιήσεις θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2019, ενώ τα σχετικά αποδεικτικά των επαναπιστοποιήσεων θα πρέπει να κατατεθούν ως 31/3/2020 στα αρμόδια Επιμελητήρια, ώστε να μπορούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοί τους να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.
Όπως διαπιστώνεται, ωστόσο, από τα Επιμελητήρια, ένας σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και υπαλλήλων τους δεν έχουν συμπληρώσει το σύνολο των ωρών επαναπιστοποίησης γνώσεων που απαιτεί το ισχύον νομικό πλαίσιο και βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της δυνατότητας να ασκούν το επάγγελμά τους. Για το λόγο αυτό ζητούν να δοθεί παράταση της προθεσμίας επαναπιστοποίησης (που έληξε στις 31/12/2019), έως την 31/3/2020 που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της επαναπιστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, σε απαντητική επιστολή της προς τα Επιμελητήρια, δηλώνει αναρμόδια για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάσθε:
Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δοθεί παράταση στην προθεσμία επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έως τις 31/3/2020;».

επιστροφή στην κορυφή