xrysopoulos

ΡΟΗ 24/7:

Επενδυτικό ενδιαφέρον για ιχθυοκαλλιέργειες στη Χαλκιδική

pic-0-norm

Σε ποιες περιοχές περιοχές της βορειοανατολικής Χαλκιδικής θέλουν να δεσμεύσουν θαλάσσια οικόπεδα 60 στρεμμάτων. Ο χάρτης του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στη Χαλκιδική - Το μοντέλο για συνύπαρξη με τον τουρισμό

 

Επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στη ΒΑ Χαλκιδική έχει εκδηλωθεί από πλευράς Ελλήνων επενδυτών, που έχουν υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας, για τη δέσμευση δύο θαλασσίων εκτάσεων, μίας 20 στρεμμάτων στη θέση Μαρμάρι, πίσω από το Στρατώνι και μίας ακόμη, 40 στρεμμάτων, στην Ολυμπιάδα, στη θέση της άλλοτε μονάδας Θεοδωρίδη.

Όπως πληροφορείται η Voria.gr, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρόκειται να προχωρήσουν στην υποβολή των απαιτούμενων μελετών και είναι ανοικτοί σε συνεργασίες με ξένα σχήματα, καθώς για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τη Ρωσία, όσο και από Αραβικές χώρες. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την καλλιέργεια των ειδών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, δηλαδή τσιπούρας και λαβρακιού, όμως πιθανότατα και άλλων μεσογειακών ειδών.

Η νέα αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία, σε έναν μεν δυναμικό κλάδο αλλά με τεράστια οικονομικά προβλήματα, εκδηλώνεται στο βόρειο Αιγαίο και σε περιοχή με ιδιαίτερα καλά χαρακτηριστικά λόγω των αραιοτοποθετημένων μονάδων και της εξαιρετικής ποιότητας των υδάτων.
Η υδατοκαλλιέργεια σήμερα στη Χαλκιδική

Να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν στη Χαλκιδική τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μία στον όρμο Άμπελος στη μύτη της Σιθωνίας, ιδιοκτησίας της «Αλιεία ΑΕ» του Ι. Γιαρένη, παραγωγικής δυναμικότητας 2.070 τόνων. Η «Αλιεία», που έχει ολοκληρώσει το συσκευαστήριό της και πραγματοποιεί και εξαγωγές, παράγει τσιπούρα, λαβράκι, κρανιό, χιόνα και φαγκρί.

Η άλλη μονάδα, της «Ιχθυοκαλλιέργειες Ολυμπιάδας» του Σωτήρη Γεωργιάδη, βρίσκεται από την πίσω πλευρά του Στρατωνίου, στη θέση Μαρμάρι. Η συγκεκριμένη μονάδα παράγει 150 τόνους τσιπούρα, λαυράκι και μυτάκι και έχει υποβάλει μελέτη για την επέκτασή της ώστε να διπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Η τρίτη μονάδα, οι «Ιχθυοκαλλιέργειες Χαλκιδικής», βρίσκεται στη Βουρβουρού, διευθύνεται από τον κ. Χορόζογλου και επίσης παράγει 150 τόνους ψάρια το χρόνο, κυρίως λιθρίνι και φαγκρί. Στη λειτουργία της μονάδας έχουν επανειλημμένως αντιδράσει κάτοικοι της περιοχής, επικαλούμενοι ζητήματα οπτικής και ηχητικής ρύπανσης, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει πρόβλημα με τη λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού.

Στην ΒΑ Χαλκιδική υπάρχουν και πέντε μονάδες καλλιέργειας οστράκων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές βρίσκονται σε μία περιοχή που αρχίζει από το μιχό του κόλπου Μαρμαρίου και φτάνει ως τα δυτικά της Ολυμπιάδας.

Ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν κλάδο σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας της Χαλκιδικής, ακριβώς επειδή δεν εμφανίζουν τα προβλήματα των μεγάλων του κλάδου και επειδή η ζήτηση, στο εξωτερικό και στην εσωτερική αγορά για φρέσκα ψάρια, είναι μεγάλη και βαίνει αυξανόμενη.
Οριοθετημένες περιοχές

Πέραν αυτού, η ανάπτυξη μπορεί να γίνει οργανωμένα, στη βάση του ειδικού χωροταξικού για τις υδατοκαλλιέργειες, που εκπονήθηκε το 2011 (ειδικοί σύμβουλοι του ΥΠΕΚΑ ήταν οι Alpha Mentor και Νέαρχος). Στη βάση μάλιστα και απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόφαση 171/2.6.2011), υπάρχουν πλέον οριοθετημένες οι περιοχές για υδατοκαλλιέργειες όπως και το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων χρήσεων (ο ν.2742/1999).

Οι περιοχές όπου αποκλειστικά επιτρέπεται η ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιεργειών είναι: Ως μεμονωμένη, η περιοχή που βρίσκεται η μονάδα της Αλιείας ΑΕ και, μία ενιαία περιοχή, η ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων), στην οποία περιλαμβάνονται οι μονάδες των μυδοκαλλιεργητών και της «Ιχθυοκαλλιέγειες Ολυμπιάδος».

Σε αυτή την ΠΑΣΜ, στην οποία υπάρχουν περιθώρια εγκατάστασης ακόμη 5-6 μονάδων, ζητούν οι ενδιαφερόμενοι νέοι επενδυτές, να δεσμευτούν τα δύο θαλάσσια οικόπεδα σε Μαρμάρι και Ολυμπιάδα.

Να σημειωθεί ότι η ΠΑΣΜ, σε διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του ειδικού χωροταξικού θα πρέπει να μετατραπεί σε Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ( ΠΟΑΥ).
Η λειτουργία ΠΟΑΥ προϋποθέτει τη σύσταση νομικού προσώπου που θα διαχειρίζεται όλη τη περιοχή. Στη εταιρεία που θα συσταθεί θα μετέχουν οι εγκατεστημένες μονάδες- εταιρείες, ενώ μπορούν να μετέχουν και φορείς, όπως ο Δήμος της περιοχής.

Όποιες επιχειρήσεις θέλουν να εγκατασταθούν σε μία τέτοια περιοχή θα πρέπει βεβαίως να πληρούν τα οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, βάσει εγκεκριμένων μελετών.

Υδατοκαλλιέργειες και Τουρισμός

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Χαλκιδικής είναι εξαιρετικό για υδατοκαλλιέργειες αλλά υπάρχουν και προβλήματα καθώς η χερσόνησος είναι τουριστικός προορισμός και η οικονομία της έχει στηριχθεί στην τουριστική ανάπτυξη.

Εν τούτοις, η ενδεχόμενη σύγκρουση των δύο αυτών δραστηριοτήτων λύεται εύκολα αν και με κάποιο επιπλέον κόστος. Τη λύση δίνουν οι βυθιζόμενοι κλωβοί, με τους οποίους αποφεύγεται η οπτική ρύπανση, ενώ συμβάλλουν στην παραγωγή ψαριών καλύτερης ποιότητας. Όπως πληροφορήθηκε η Voria.gr, με τους βυθιζόμενους κλωβούς το κόστος εγκατάστασης αυξάνεται κατά 20%-30%. Η λύση αυτή, έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις στη Σαρδηνία και τη Σικελία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία μίας μικρής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή μίας μονάδας που θα παράγει περί τους 150 τόνους ψάρια το χρόνο, εάν γίνει με το συμβατικό τρόπο, απαιτεί περί τις 250.000 - 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και για τις αναγκαίες χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.

Το κόστος αυξάνεται στις μονάδες με βυθιζόμενους κλωβούς, επιπλέον κόστος το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να αποσβεστεί από τις υψηλότερες τιμές που μπορούν να πιάσουν αυτά τα ψάρια στην αγορά.

Της Άννης Καρολίδου

voria.gr

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos