xrysopoulos

ΡΟΗ 24/7:

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης στο Δήμο Ν. Προποντίδας

epidoma enoikiou

Ποια είναι η διαδικασία - Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων για το πρόγραμμα “Επίδομα Στέγαση” στο Δήμο Ν. Προποντίδας. Πρόκειται για προνοιακό επίδομα για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.
Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως:
- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα.
- Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
- Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.
- Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ, μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η διάρκεια της χορήγησης για το επίδομα στέγασης 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.
Με την πάροδο 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης

- Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού πραγματικό ή τεκμαρτό, κατά την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
- Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ το μήνα.
- Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000€ ετησίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Τα εισοδήματα του έτους δεν μεταβάλλουν το ποσό του επιδόματος το οποίο είναι σταθερό.

Κριτήρια Διαμονής

Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ), την άδεια παραμονής ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό για τα έτη αυτά. Η πενταετής παραμονή αποτελεί προϋπόθεση για τον αιτούντα, όχι για τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος.

Υποβολή αίτησης

Οι δυνητικά ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.epidomastegasis.gr και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και υποβάλλεται, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των:
Κέντρου Κοινότητας ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας, στα εξής σημεία εξυπηρέτησης:

Δημοτική Ενότητα Μουδανιών
Κέντρο Κοινότητας και Κοινωνική Υπηρεσία
Δ/νση: Δημαρχείο, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά, 63200
Αρμόδια: Μαρία Λεοντάκη
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή, Ώρες: 8:00 με 13:00

Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
Κοινωνική Μέριμνα
Δημοτικό κατάστημα Ν. Καλλικράτειας 63080
Αρμόδια: Κατερίνα Παπαδοπούλου
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή, Ώρες: 8:00 με 13:00

Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
Βοήθεια στο Σπίτι
Δ/νση: Κτήριο ΚΑΠΗ, Ν. Τρίγλια, 63079
Αρμόδια: Μένια Συνάμη
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή, Ώρες: 8:00 με 13:00

Οι Μονογονεϊκές Οικογένειες, τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι αλλοδαποί υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινότητας και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

- Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο (σε ισχύ τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες)
- Ε1 και Εκκαθαριστικό 2017
- Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τραπέζης – Iban
- Φωτοαντίγραφο Λογαριασμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ κλπ). Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντα ή στο όνομα μέλους του νοικοκυριού που συμμετέχει στην αίτηση. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/2020
- Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα ενήλικα μέλη στην οικογένεια)
Διαμονή: Αιτών/Αιτούσα: 5ετή νόμιμη και μόνιμη διαμονή
Ε1 ή μισθωτήρια, αποδεικτικά εργασίας / φοίτησης τελευταίων 5 ετών
Αλλοδαποί αιτώντες: άδεια διαμονής σε ισχύ για τα 5 έτη ή και βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της
Μονογονεϊκή οικογένεια: δικαστική απόφαση /συμβολαιογραφική πράξη για την επιμέλεια
Απροστάτευτο/α τέκνο/α: Δικαστική απόφαση επιμέλειας.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

 

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos