xrysopoulos

ΡΟΗ 24/7:

Απ. Πάνας: «Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τον μεταλλευτικό κλάδο;»

panas v3

Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς

Διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το αν προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό που αποδίδεται στους Δήμους όπου ασκείται μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς και αν σκοπεύει να ανοίξει τη συζήτηση για τα σύγχρονα μέσα παραγωγής ώστε να επιτυγχάνεται στο έπακρον εκμετάλλευση των παράγωγων της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ζητά ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής Απόστολος Πάνας, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Παιδείας.
Επιπλέον, ο Βουλευτής Χαλκιδικής ρωτά αν σκοπεύει η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες σε σχέση με την περαιτέρω στελέχωση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας και η περιβαλλοντική συμμόρφωση, αν υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το σκοπό αυτό. Ακόμη αν θα υπάρξει, τέλος, σχεδιασμός για την ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς τις νέες τεχνολογίες στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα ερωτήματα, επισημαίνει ο κ. Πάνας, είναι πολλά και πρέπει να απαντηθούν καθώς πρόκειται για έναν κλάδο που δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της χώρας, αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και το περιβάλλον και πρέπει από τον κλάδο αυτό να αποκομιστούν τα μέγιστα οφέλη για την τοπική οικονομία με τον ταυτόχρονο απαραίτητο σεβασμό προς το περιβάλλον.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Για πρώτη φορά στα χρονικά της μεταλλευτικής νομοθεσίας, το 2012, δρομολογήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, σε περιοχές όπου υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Με τον Ν. 4042/2012 ορίσθηκε απόδοση του ποσοστού 20% σε Δήμους εντός των ορίων των όποιων ασκείται μεταλλευτική δραστηριότητα, από τα έσοδα του Δημοσίου, από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία. Αυτή υπήρξε μια σημαντική αλλαγή και πολιτική απόφαση υπέρ του κοινωνικού συνόλου, σε έναν Μεταλλευτικό Κώδικα που δεν προέβλεπε διανομή παρά το ότι ήταν σε ισχύ για 40 και πλέον χρόνια.
Σήμερα οι ανάγκες των Δήμων για έργα και μέτρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας και φροντίδας έχουν αυξηθεί. Η κοινωνία είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη, και οι πολίτες ζητούν:
Έλεγχο για περιβαλλοντική συμμόρφωση του επιχειρείν σε κάθε βήμα και δραστηριότητα.
Αυξημένο κοινωνικό περιβαλλοντικό μέρισμα από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και της εκμετάλλευσης του μη ανανεώσιμου ορυκτού πλούτου και θέτουν επιτακτικά ζητήματα, όπως αυτό της ασφάλειας της εργασίας, με χρήση των καλύτερων δυνατών μέτρων προστασίας, και της ορθολογικής διαχείρισης του ορυκτού πλούτου για τις επόμενες γενεές.
Παράλληλα, η 4η τεχνολογική επανάσταση και η χρήση της ρομποτικής και των αυτοματισμών στο Μεταλλευτικό Κλάδο δεν είναι πολύ μακριά, με ότι αυτό συνεπάγεται σε Ελλάδα και Ευρώπη για τις ανάγκες μετασχηματισμού και προστασίας των θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια εγείρονται ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα για τη διανομή της υπεραξίας που θα παράγεται.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αυξήσει το ποσοστό του 20% που αποδίδεται σήμερα στους Δήμους, εντός των ορίων των όποιων ασκείται μεταλλευτική δραστηριότητα, από τα έσοδα του Δημοσίου, από τα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία;
2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ανοίξει τον κοινοβουλευτικό διάλογο για την συζήτηση του θέματος της 4ης τεχνολογικής επανάστασης, την χρήση της ρομποτικής και των αυτοματισμών, στην Ελληνική επιχειρηματική αγορά και ειδικότερα στον Μεταλλευτικό Κλάδο, με σκοπό την αναδιανομή της υπεραξίας που παράγεται από τα σύγχρονα μέσα παραγωγής;
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να στελεχώσει επαρκώς, με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα, τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τον έλεγχο ασφαλείας και την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων στον μεταλλευτικό κλάδο;
4. Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μέτρων προστασίας και ασφάλειας της εργασίας, με χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ασφαλείας, στο μεταλλευτικό κλάδο;
5. Προτίθεται, και με ποια συγκεκριμένα μέτρα, η Κυβέρνηση να προωθήσει και υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών τόσο στην Τριτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατανόηση σε βάθος των νέων τεχνολογιών και των νέων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Βιομηχανία και ειδικότερα ο Μεταλλευτικός Κλάδος;».

 

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos