ΡΟΗ 24/7:

ICAP: Οι επιχειρήσεις έχασαν το 1/3 του ενεργητικού τους στην κρίση

anergoi aggelies

Η οικονομία έχει τη δυνατότητα και την προοπτική να επανέλθει, αλλά...

 

«Βαρύ πλήγμα δέχτηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα σε έξι χρόνια έντονης κρίσης, λειτουργώντας σ’ ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον» επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ICAP Νικήτας Κωνσταντέλλος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ICAP Data Bank, οι απώλειες που υπέστησαν οι εταιρείες της «πραγματικής» οικονομίας στις χρήσεις 2009-2014 ήταν τεράστιες.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, «το σύνολο των ελληνικών εταιρειών (εκτός τραπεζών) απώλεσε περισσότερο από το 1/3 του ενεργητικού τους, παράλληλα δε τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εταιρειών συρρικνώθηκαν. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η μείωση της συνολικής δραστηριότητας, αφού η σωρευτική απώλεια στο συνολικό κύκλο εργασιών άγγιξε το ιλιγγιώδες ποσό των 67 δισ. ευρώ (-30%), γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση των περιθωρίων κέρδους και σε υπέρογκες ζημίες (26 δισ. αθροιστικά από το 2010-2014). Σε αυτό το νούμερο δεν συμπεριλαμβάνονται τα 60 δισ. ευρώ ζημία που είχαν οι τράπεζες σε τέσσερις οικονομικές χρήσεις. Βέβαια, οι επί μέρους κλάδοι δραστηριότητας επηρεάσθηκαν σε διαφορετικό βαθμό και κάποιοι εξ' αυτών επανήλθαν στην κερδοφορία».

Η οικονομία έχει τη δυνατότητα και την προοπτική να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις αντιξοότητες, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο. «Όμως, στην παρούσα φάση η έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών–εταίρων της, ακυρώνει τις όποιες προοπτικές ανάκαμψης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην ομαλότητα είναι η τήρηση των δεσμεύσεων και η σύναψη άμεσης συμφωνίας με τους δανειστές, προκειμένου να αποκατασταθεί η οικονομική σταθερότητα και να διασφαλισθεί η ομαλή ροή χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμβάλουν αποφασιστικά στην έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των συνεπειών της ύφεσης και το συνολικό μέγεθος των απωλειών που συσσώρευσε ο επιχειρηματικός τομέας τα χρόνια της κρίσης και να αποτυπωθούν οι απώλειες που υπέστη ο εταιρικός τομέας σε όλη τη διάρκειά της (2008-2014) η Icap πραγματοποίησε ανάλυση της συνολικής εξέλιξης των μεγεθών και αποτελεσμάτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς.

Για το σκοπό αυτό αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της ICAP Group τα συγκεντρωτικά μεγέθη όλων των εταιρειών με δημοσιευμένους ισολογισμούς από το 2008 μέχρι και το 2014, και συγκροτήθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί για κάθε έτος.

Σε αντίστοιχες αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε χρόνο, αυτές ως επί το πλείστων αφορούσαν συγκρίσεις διετίας και μόνον για τον ίδιο αριθμό επιχειρήσεων, γεγονός που διασφάλιζε τη συγκρισιμότητα των δεδομένων σε ετήσια βάση, αλλά απέκλειε τις εταιρείες που αδρανούσαν, πτώχευαν, ανέστειλαν τη λειτουργία τους, κλπ. Προκειμένου να συνυπολογισθούν και οι εν λόγω περιπτώσεις, στη νέα αυτή προσέγγιση (που εξετάζει τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου), έγινε χρήση του συνόλου των διαθέσιμων (καταχωρημένων) ισολογισμών για κάθε έτος.

 

in.gr

επιστροφή στην κορυφή