ΡΟΗ 24/7:

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το ΠΕΣΔΑ

periferiako sumv arxeiako

12 μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία

 

Διαλογή στην πηγή, ξεχωριστούς κάδους για τα διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, αλλά και προβλέψεις για κινητά "πράσινα" σημεία, που θα μεταφέρονται σε απομακρυσμένες περιοχές, συγκεντρώνοντας απορρίμματα για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ). Το σχέδιο πήρε σήμερα το "πράσινο φως" από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

"Το 2020 το 50% των αστικών στερεών αποβλήτων θα πρέπει να προδιαλέγεται στην πηγή μέσω των δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, των βιοαποβλήτων και των υλικών που ανακτούμε από την πηγή" τόνισε στην εισήγησή του ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης και περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας.

Ειδικότερα η διαλογή χαρτιού θα γίνεται σε κάδους κίτρινου χρώματος, του γυαλιού σε πορτοκαλί, του πλαστικού σε κόκκινους και του μετάλλου σε μπλε, ενώ τα βιοαπόβλητα θα απορρίπτονται σε καφέ κάδους. Επιπλέον ό,τι περισσεύει ως υπόλειμμα από τη διαλογή, καθώς και τα υπολείμματα επεξεργασίας από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), θα οδηγούνται για περαιτέρω ανάκτηση σε δίκτυο μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων.

Για τα βιοαπόβλητα προβλέπεται ότι ως το 2020 το 3% θα αξιοποιείται μέσω της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ στόχος είναι επίσης να συλλέγεται το 75% των χρησιμοποιούμενων μαγειρικών λαδιών και να οδηγείται προς ανάκτηση το 95% της παραγόμενης ποσότητας ιλύος (και μόνο το 5% προς υγειονομική ταφή). Τα ογκώδη απορρίμματα, που αποτελούν "πονοκέφαλο" για τους δήμους, θα πρέπει να οδηγούνται στο σύνολό τους σε ειδικές μονάδες διαχείρισης, ενώ θα οργανωθεί σύστημα χωριστής συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων.

Σημαντικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι και οι μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) όπου θα γίνεται επεξεργασία μέσω της κομποστοποίησης. Προβλέπεται η δημιουργία 12 ΜΕΒΑ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και η ολοκλήρωση της κατασκευής ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ή συμβασιοποιημένων έργων ή επεκτάσεων υφιστάμενων χώρων βιολογικής ταφής. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

επιστροφή στην κορυφή