ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα

perifereia kthrio

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).
Μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και τις επερωτήσεις, το Σώμα θα συζητήσει τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: Επικύρωση πρακτικών 6ης/31-3-2016 και 7ης/14-4-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Θέμα 2o: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies» («Αγροτικές-Αστικές Συνεργασίες για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής Οικονομίας») και ακρωνύμιο “RUMORE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού -Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Regional circular economy models and best available technologies for biological streams» («Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα») και ακρωνύμιο “BIOREGIO”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού-Σχεδιασμού Π.Κ.Μ

Θέμα 4o: Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Κ.Μ. για το έτος 2017.
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Θέμα 5ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ για το έτος 2017.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού

Θέμα 6ο: Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ –Π.Ε. Πιερίας στις γνωμοδοτικές Επιτροπές Γ’ Λ/Τα Σκάλας Κατερίνης και Δ’ Λ/Τ Πλαταμώνα.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφεριάρχης Π.Ε Ημαθίας

επιστροφή στην κορυφή