Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 652

xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Ψηφιακές υπηρεσίες για την τουριστική ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της Σιθωνίας

dimarxeio sithonias15

Κατάθεση πρότασης από τον οικείο Δήμο

Ο Δήμος Σιθωνίας κατέθεσε τεχνικό δελτίο στο σύστημα ΟΠΣ για να εγκριθεί το έργο που αφορά την υπηρεσία: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουριστικής Ανάδειξης Πολιτιστικού Προϊόντος στο Δήμο Σιθωνίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι:

α) η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση πολιτών και β) η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση διοικητικού και πολιτιστικού υλικού, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος και την υποστήριξη των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες εφαρμογές σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, τουριστικό δυναμικό, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα).

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα ενεργειών:

- Προκαταρκτικές Ενέργειες που θα περιλαμβάνουν την ανάλυση και μελέτη εφαρμογής των πληροφοριακών εφαρμογών, την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ψηφιοποίησης, τον καθορισμό κατηγοριών υλικού και μεταδεδομένων, την εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο των πληροφοριακών τεκμηρίων, την ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη κύκλου μαθημάτων για τους εμπλεκόμενους με την διατήρηση ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού υλικού μετά την ολοκλήρωση της πράξης.

- Ενέργειες προμήθειας έτοιμου λογισμικού-Ενέργειες ψηφιοποίησης πολιτιστικού και διοικητικού υλικού που θα περιλαμβάνουν την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων δημιουργίας πρωτογενούς υλικού, τη συλλογή υλικού, την επιλογή υλικού και την επεξεργασία και επιμέλεια υλικού.

- Ενέργειες Τεκμηρίωσης πολιτιστικού και διοικητικού υλικού που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία μεταδεδομένων, την τεκμηρίωση του υλικού, τη δημιουργία επιστημονικού περιεχομένου περιγραφής του υλικού και τη Λημματογράφηση (wikipedia).

- Ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία των εφαρμογών που αναφέρονται ανωτέρω.-Ενέργειες εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν την εκτέλεση εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων αναφορικά με την λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

- Ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίηση που θα περιλαμβάνουν την κοινωνική δικτύωση μέσω social networks και τη διοργάνωση ημερίδας και την έκδοση εντύπου.

Θεμέλιο λίθο και βασική συνιστώσα της πράξης, αποτελεί η κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων, μέσα από την ανάπτυξη προσβάσιμων από αυτούς εφαρμογών και υπηρεσιών για το διαδίκτυο και τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασής τους σε πληροφοριακά συστήματα.

Επίσης, δομικό στοιχείο του έργου αποτελεί η έμφαση στην υιοθέτηση της εφαρμοσμένης καινοτομίας με απώτερο στόχο την βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων από πλευράς τόσο των πολιτών όσο και του κράτους, για μια εύκολη αναζήτηση και εύρεση πολιτιστικών και ιστορικών πηγών, αποθηκευμένων κεντρικά.

Η ολοκλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πράξης, συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένων και υπαρκτών αναγκών, οι οποίες, έως σήμερα, είτε δεν καλύπτονται καθόλου, είτε καλύπτονται μερικώς / αποσπασματικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των χρηστών στις διαθέσιμες πληροφορίες μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που θα αναπτυχθούν.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 02 Ιουνίου 2018 19:35
επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos