ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα

perifereia kthrio shmaia

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση για την κίνηση διαδικασίας και κατάθεση αιτήματος προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων επιτήρησης των λοιμωδών επιδημικών νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των περιφερειών της χώρας
Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 81/26-4-2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας για κατασκευή υδρευτικών δικτύων για την ύδρευση της πόλης της Αριδαίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 5ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για «Έργο ανάπλασης- αποκατάστασης Ιεράς Μητρόπολης Γιαννιτσών».
Εισηγητής: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, του Δήμου Βισαλτίας, και της Π.Ε. Σερρών - Π.Κ.Μ. για την υλοποίηση του έργου: «Eκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β και D της Δ.Κ. Νιγρίτας - Δ. Βισαλτίας - Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 7ο: Έγκριση σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 2η και 3η επαρχιακή οδό».
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του Υποέργου 2: «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιημένου Εκτιμητή», προϋπολογισμού 44.640,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) της Πράξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 9ο: Έγκριση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙ».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 10ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» άξονα προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Χαλκιδικής και του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)».
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

επιστροφή στην κορυφή