ΡΟΗ 24/7:

Το "Κίνημα Αλλαγής" ετοιμάζεται για τα ψηφοδέλτια

kinima allagis sima logotupo ba8r

Εγκύκλιος του Γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη

Σε προεκλογική τροχιά μπαίνει το "Κίνημα Αλλαγής" σε μια προσπάθεια να υπάρχει ετοιμότητα και οργάνωση για τις εθνικές εκλογές. Ο Γραμματέας του Κινήματος Μανώλης Χριστοδουλάκης, απέστειλε εγκύκλιο προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές τονίζοντας τα εξής:

"Σε συνέχεια της απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του Κινήματος Αλλαγής για τις επόμενες Εθνικές Εκλογές, ζητείται από τις Νομαρχιακές Επιτροπές:

• Να αποστείλουν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, καταγραφή ενδιαφερομένων από το Νομό ευθύνης τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες Εθνικές Εκλογές.

Η καταγραφή αυτή θα πρέπει να αφορά στελέχη με δεδηλωμένη τη διαθεσιμότητα τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στις επόμενες Εθνικές Εκλογές. Η καταγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω υποψηφιότητας, από πλευράς της ΝΕ, η οποία επίσης θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

• Να αποστείλουν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, προτάσεις για άτομα που θεωρούν ότι μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε οργανωτικό ή πολιτικό επίπεδο με τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες Εθνικές Εκλογές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεδηλωμένη διαθεσιμότητα τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στις επόμενες Εθνικές Εκλογές.

Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω υποψηφιότητας, από πλευράς της ΝΕ, η οποία επίσης θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία διατυπωθούν επιφυλάξεις από μέλη του οργάνου σχετικά με την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υποψηφίων, αυτές καταγράφονται, χωρίς να απαιτηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της διευρυμένης σύστασης της ΝΕ, με τη συμμετοχή σε αυτή των εκλεγμένων Βουλευτών, των μελών της ΚΠΕ του Νομού, των Συντονιστών των Τ.Ο. του Νομού και των Γραμματέων των αντίστοιχων ΝΕ των επιμέρους κομμάτων/κινήσεων που συνθέτουν το Κίνημα Αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανωτέρω διαδικασία η υφιστάμενη ποσόστωση της τάξεως του 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στα ψηφοδέλτια σε εθνικό επίπεδο.

Στις περιπτώσεις που η αντίστοιχη Εκλογική Περιφέρεια περιλαμβάνει περισσότερες της μίας ΝΕ, τότε η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε από κοινού συνεδρίαση όλων των ΝΕ που υπάγονται στην εν λόγω
Εκλογική Περιφέρεια.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, στη διαδικασία συλλογής των υποψηφιοτήτων που θα προηγηθεί της διαδικασίας αξιολόγησης τους, θα μπορεί να κατατεθεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων και ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες Εθνικές Εκλογές και με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Υποβολή σχετικής πρότασης από τα επιμέρους κόμματα/κινήσεις που συνθέτουν το Κίνημα Αλλαγής.

• Υποβολή σχετικής πρότασης από τους Γραμματείς των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων
του Κινήματος Αλλαγής για άτομα που εμπίπτουν στο ευρύτερο θεματικό τους αντικείμενο.

• Υποβολή αυτοπρότασης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, η
οποία θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενα από το βιογραφικό του και την τεκμηρίωση της κατατιθέμενης αυτοπρότασης.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, το αργότερο μέχρι τις 24/07/2018 και ώρα 10 μ.μ.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 09:43
επιστροφή στην κορυφή