ΡΟΗ 24/7:

Στις ΑΕΕΑΠ στρέφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ακίνητα

akinhta3

Ημερίδα της HellasFin με θέμα: «Επαγγελματική διαχείριση ακίνητης περιουσίας μέσω ΑΕΕΑΠ: πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες»

«Στη σημερινή ελληνική και διεθνή πραγματικότητα η ατομική διαχείριση Ακινήτων αποδεικνύεται αναποτελεσματική και μη αποδοτική.Τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος ή για την προσαρμογή στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται σε οργανωμένα χαρτοφυλάκια και επαγγελματίες διαχειριστές», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταρειών "Σαμαράς & Συνεργάτες-Σύμβουλοι Μηχανικοί", Δημήτρης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για το ρόλο και τις ιδιότητες των τεχνικών συμβούλων ΑΕΕΑΠ, σε ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρία HellasFin με θέμα: «Επαγγελματική διαχείριση ακίνητης περιουσίας μέσω ΑΕΕΑΠ: πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες», στην αίθουσα Διαλέξεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

samaras dhmhtris

Ο κ. Σαμαράς, ανέλυσε τους σκοπούς και το πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) ενώ, αναφερομενος στον Προσδιορισμό της Αξίας ενός ακινήτου, τόνισε ότι τα ακίνητα που, είτε αγοράζονται, είτε συνεισφέρονται στην ΑΕΕΑΠ πρέπει οπωσδηποτε προηγουμένως να έχουν εκτιμηθεί από πιστοποιημένο εκτιμητή. Ως καθοριστικούς παράγοντες της αξίας ενός ακινήτου ανέφερε την Τοποθεσία και τις Επιτρεπόμενες Χρήσεις αλλά, κυρίως, τη Νομική του Συμμόρφωση (due diligence) με την πολεοδομική νομοθεσία.

Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν την αξία του ακινήτου είναι η Τεχνική η Οικονομική και η Νομική του διάσταση ενώ ενδεικτικά αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους διαφοροποιείται η δυνατότητα εκμετάλλευσης ή/και η αξία ενός ακινήτου.

Τέλος, αναφέρθηκε στις παραμέτρους της Κτιριακής Αναβάθμισης, στις παρεμβάσεις που αφορούν στις Χρήσεις Γης, και στους παράγοντες Προσβασιμότητας υφισταμένου κτιρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ομιλος Εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες» δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, και στον Τομέα της Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων με Μελέτες καταλληλότητας , Μελέτες βέλτιστης χωροθέτησης έργων και επιχειρήσεων, Ερευνες Χρήσεων Γης και Πολεοδομικών ζητημάτων , Εκτίμηση της εμπορικής και αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, του κόστους επένδυσης και απόδοσης, καθώς και έρευνα εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης ακινήτων.

επιστροφή στην κορυφή