Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 652

xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Σε κίνδυνο οι εξισωτικές αποζημιώσεις στη Χαλκιδική

field918

Ανατροπές από τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.

41645222 2210948729185531 5773450602998661120 n

Έντονος προβληματισμός

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνει με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνα Ζωγράφου. Όπως υπογραμμίζει "η έννοια των μειονεκτικών περιοχών εισήχθη με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο η διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητος πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ' αυτές τις περιοχές».
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), με έκθεσή του το 2003 , άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε διαδικασία αλλαγής του τρόπου οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών της παραγράφου 3.4 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (άρθρο 19 Καν(ΕΚ) 1257/1999), καθώς οι ορεινές περιοχές οριοθετούνται με μετρήσιμα κριτήρια, κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, ενώ η έκταση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα υπόκειται σε ανώτατο όριο ανάλογα με την έκταση της χώρας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, η νέα οριοθέτηση θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 1/1/2018 αλλά με τον Καν (ΕΕ) 2017/2393 (Omnibus) η προθεσμία εφαρμογής μετατέθηκε για την 1/1/2019".

"Προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισμοί ή έχουν ξεπερασθεί μετά από την πραγματοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδομένου ότι ο κύριος περιορισμός είναι η ξηρασία. Στη βάση αυτή εξετάστηκε και το ποσοστό άρδευσης ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα. Για την εκτίμηση των αρδευόμενων εκτάσεων χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα δεδομένα γεωργικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδομένα αρδευόμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ. Οπότε εκτιμήθηκε ότι στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόμενη έκταση είναι μεγαλύτερη του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισμός και επομένως εξαιρέθηκαν.
Επιπλέον, εκτιμήθηκε η οικονομική δραστηριότητα, με υπολογισμό της τυπικής απόδοσης ανά νομό και εξαιρέθηκαν οι Νομοί που παρουσιάζουν τυπική απόδοση μεγαλύτερη του 80% του μέσου όρου της χώρας, καθώς στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι οι γεωργικές πρακτικές έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες, έτσι ώστε να αμβλύνεται η επίδραση των φυσικών περιορισμών", εξηγεί η κ. Ζωγράφου.

"Εκτιμώντας την παραπάνω εξέλιξη, θεωρώ ότι αδικούνται οι αγρότες και οi κτηνοτρόφοι των περισσοτέρων περιοχών της Χαλκιδικής, οι οποίες ήταν χαρακτηρισμένες ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές).

Αυτό σημαίνει απώλεια της Εξισωτικής Αποζημίωσης (ΜΕΤΡΟ 13) και μειωμένο ποσοστό ενίσχυσης σε Δράσεις και Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Το αγροτικό εισόδημα πλήττεται για ακόμη μία φορά, την εποχή μάλιστα που ο παραγωγικότερος κλάδος της χώρας βάλλεται από πολλά δεινά", υποστηρίζει η Περιφερειακή Σύμβουλος.

"Κάθε έτος η Χαλκιδική αλλά και η επικράτεια πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα συνεχώς βυθίζεται και η έλλειψη νερού βλάπτει σοβαρά όλες τις καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, το επιχείρημα των αρδευομενων εκτασεων, ως κριτήριο επιλογής ακυρώνεται στην πράξη", επισημαίνει.

"Ευελπιστώ στην εγρήγορση του αγροτικού κόσμου και του κάθε εμπλεκόμενου διοικητικού φορέα, ώστε στο πλαίσιο της διαβούλευσης, να πρυτανεύσει η λογική και να εξορθολογηστεί το προτεινόμενο πλαίσιο", καταλήγει η κ. Ζωγράφου.

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos