ΡΟΗ 24/7:

Εκπαιδευτικό επίδομα για ανέργους στην Κεντρική Μακεδονία

ekp aner millennium

Την υλοποίηση του προγράμματος στη Χαλκιδική έχει αναλάβει το Millennium Education Centre

Ξεκίνησε την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην δράση «Προώθηση στην απασχόληση ανέργων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.
Το έργο απευθύνεται σε 700 άνεργους, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει:
- Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης 390 ωρών, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
- Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
- Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω 5 ατομικών συνεδριών κάθε ωφελούμενου του έργου καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας για τουλάχιστον 120 ωφελούμενους του έργου.

Εκπαιδευτικό επίδομα που κυμαίνεται από 1.515 ευρώ έως 1.575 ευρώ

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, κυμαίνεται από 1.515 ευρώ έως 1.575 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων), ανάλογα με τον αριθμό ωρών θεωρίας και πρακτικής του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσει. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 5 ευρώ/ώρα θεωρητικής κατάρτισης και με 3,5 ευρώ/ώρα πρακτικής άσκησης. Τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό) της Κεντρικής Μακεδονίας, από πιστοποιημένους πάροχους κατάρτισης.
Την υλοποίηση της δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έχει αναλάβει το Millennium Education Centre.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2373 022192.

επιστροφή στην κορυφή