ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει την Τρίτη η ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας

51469800 2209724589276327 2179201328645931008 n

Οι εκλογές της ΚΕΔΕ στο επίκεντρο

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της, στη Θεσσαλονίκη.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθεί η προτεινόμενη τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) 75/2011 που ρυθμίζει θέματα συγκρότησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Ειδικότερα, υπό τροποποίηση είναι οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς οι προηγούμενες διατάξεις ήταν δομημένες στη λογική της πλειοψηφίας – μειοψηφίας των Δημοτικών Συμβουλίων, κάτι που δεν ισχύει πλέον με την εφαρμογή του «Κλεισθένη».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ θα κληθεί να ορίσει εκπροσώπους σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 5/2019.

2. Σχέδιο Τροποποίησης ΠΔ 75/2011 (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας).

3. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Αποχέτευση πόλης Ηράκλειας», συνολικού ποσού 6.690.393,55 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης 140.400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) της ΔΕΥΑ Ηράκλειας. (έγκριση)

4. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Π.Ο. 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας – Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται με την Ε.Π.Ο. 5, του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.585.000,00 (με ΦΠΑ 24%). (έγκριση)

5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (9/9/2019).

6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών ΠΕ Σερρών.

7. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ)» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (26/8/2019).

8. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (10/9/2019).

9. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Ετήσια Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (5/9/19)

10. Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Eτήσια Τακτική Γ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ. (9/9/19)

11. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΑΝΚΙ Α.Ε. και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ.

12. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην 1η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, Ν.3463/2006.

13. Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.

επιστροφή στην κορυφή