ΡΟΗ 24/7:

Ενημερωτική ημερίδα για τα «Κουπόνια Καινοτομίας» στο ΒΕΘ

kainotomia2

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενημερωτική ημερίδα για τα κουπόνια καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 29, τρίτος όροφος).
Ο τίτλος της ημερίδας είναι «Ενημέρωση για τη δράση ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020: ‘Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’ – Χρήσιμες οδηγίες για την ορθή υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης».
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για τα κουπόνια καινοτομίας και τη συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό, Επαγγελματικό), το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Η ενημέρωση για τα κουπόνια καινοτομίας θα γίνει από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ, ενώ έχουν προβλεφθεί και παρεμβάσεις από τους Φορείς Καινοτομίας ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ.
Σκοπός των κουπονιών καινοτομίας είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά φορείς καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 4 εκ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για αγορά – λήψη υπηρεσίας από φορέα καινοτομίας για την εκπόνηση σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2020.
Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

επιστροφή στην κορυφή