ΡΟΗ 24/7:

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

f461c3bfcab5fe9b328e6846079fc94c L

Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ

Τρεις νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του έτους, με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να θέτει ως στόχο το "ξεκαθάρισμα" των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και τον υπερδιπλασιασμό της απορρόφησης του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ στο 50% από 18% που ήταν η απορρόφηση του στο τέλος του 2018.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις νέες δράσεις αυτές είναι οι εξής:

- Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού, τεχνικού και παγίου εξοπλισμού. Πρόκειται για μία πρόσκληση που σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων και "μενού" επιλέξιμων δράσεων στη βάση διαπιστωμένων αναγκών τους. Η αξιολόγηση προγραμματίζεται να είναι με άμεση διαδικασία.

- Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Η συγκεκριμένη δράση θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ σε δημόσια συμμετοχή, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους τομείς όπου εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Η τρίτη δράση είναι η διερεύνηση για την επιδότηση μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες που ιδρύονται στην Ελλάδα. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και επιχειρήσεων, που επιθυμούν να επεκταθούν περαιτέρω. Οι επιδοτήσεις εξετάζεται να δίνονται εξαντλώντας κατά το δυνατόν τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες θα λάβουν και μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης.

Οι νέες δράσεις σχεδιάζονται, σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να προκηρυχθούν το συντομότερο εντός του 2020. Μέσω και αυτών των δράσεων το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ, όπως είχε πει και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται πως οι πληρωμές στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2019 έφθασαν το 32,71% της δημόσιας δαπάνης και άγγιξαν το 35,8% αν σε αυτά συμπεριληφθούν και τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

επιστροφή στην κορυφή