ΡΟΗ 24/7:

ΟΠΕΚΑ: Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις Προνοιακές Αναπηρικές Παροχές

opeka

Όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση μπορούν να απευθύνονται στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει οι δικαιούχοι Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης των εισπραχθέντων ποσών στη φορολογική τους δήλωση.

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σύμφωνα προς την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης (άρθρο 81 ν.4611/2019, Ε2105/2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ):

- Δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος
- Δεν φορολογούνται
- Δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων (καθόσον χορηγούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών)
Οι δικαιούχοι των εν λόγω παροχών, ως εκ τούτων, δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης των εισπραχθέντων κατά το έτος 2019 χρηματικών ποσών σε κάποιον ή κάποιους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 (Ε1). Ομοίως, δεν υφίσταται υποχρέωση προσυμπλήρωσης κάποιου ή κάποιων κωδικών με τα εν λόγω ποσά.

Ωστόσο όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περί των καταβληθέντων ποσών για κάθε νόμιμη χρήση, μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία (άρθρο 81 ν.4611/2019) :

- Δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά,
- Δεν κατάσχονται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων,
- Δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς Εφορία, Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα,
- Δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

επιστροφή στην κορυφή