Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

epal newn moudaniwn

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, μπορούν να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έως και την 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών - μαθητριών, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes». Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών - μαθητριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους). Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τους τομείς και τις ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
- Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
- Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
- Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
- Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
- Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
- Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
- Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
- Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
- Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
- Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας
Μετά την οριστική κατανομή τους οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/. και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, από την 6η Ιουλίου 2020 έως τη 10η Ιουλίου 2020 κατόπιν συνεννόησης, κατά την ημέρα θερινής εφημερίας της σχολικής μονάδας, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά με φυσική παρουσία.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

α) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Έγγραφής από τη σελίδα e-eggrafes.
β) Τίτλο Σπουδών: Απολυτήριο Γυμνασίου αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά , Απολυτήριο Λυκείου, Πιστοποιητικό Σπουδών κατά περίπτωση και τάξη εγγραφής.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση Α,Β,Γ τάξης ΕΠΑΛ(συνημμένο)
δ) Αίτηση Εγγραφής Α,Β,Γ τάξης ΕΠΑΛ (συνημμένο)
ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν δεν έχει κατατεθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος)

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/-τρια αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. ολιγομελές) και το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουργήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes μετά τη 14η Ιουλίου 2020. Αν το τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/-τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτά, θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes.
Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/-τριες που υποβάλλουν αίτηση σε τάξη, τμήμα, ή ειδικότητα είναι περισσότεροι/-ες από τον αριθμό μαθητών/-τριών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση ώστε να καλυφθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/-τριών ανά τάξη. Ειδικότερα, η κλήρωση:
- για την Α΄ τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των μαθητών/-τριών οι οποίοι/-ες έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
- για τη Β΄, Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται μόνο μεταξύ των μαθητών/-τριών που προέρχονται από άλλη σχολική μονάδα για τις θέσεις που δεν έχουν ήδη καλυφθεί από τους μαθητές/τριες που φοιτούσαν το προηγούμενο σχολικό έτος στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ.
Το ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ διευκολύνει τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας εκπαιδευτικό και Η/Υ στο σχολείο για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με τη σχολική μονάδα. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Τελευταία άρθρα από τον/την Halkidiki Focus

Halkidikifocus 2014-2020