ΡΟΗ 24/7:

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη

perifereia kthrio shmaia

Θα οριστεί εκπρόσωπος στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, ηλεκτρονικά, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, στις 10.00 π.μ.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια περιφοράς, ηλεκτρονικά, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως «με σκοπό την εμπρόθεσμη έκδοση της απόφασης του θέματος και την προσκόμισή της από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.”, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουλίου 2020, στις 10.00π.μ.».

επιστροφή στην κορυφή