xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Δημοπρατείται από το Δήμο Ν. Προποντίδας διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

akinhto arithmomhxanh

Η διαδικασία δημοπράτησης

Πλειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες προσφορές προκηρύσσει ο Δήμος Ν. Προποντίδας για την εκποίηση του ακινήτου (διαμερίσματος) εμβαδού καθαρού 53,40 τ.μ., του Κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 53, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το προς εκποίηση ακίνητο περιγράφεται ως εξής:
Αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του τέταρτου (Δ') ορόφου, άνωθεν του ισογείου ορόφου, και δη το δεξιά για αυτόν που εισέρχεται από την κύρια είσοδο της οικοδομής, κείμενο στην ανατολική πλευρά αυτής, με πρόσοψη στην οδό 25ης Μαρτίου, φέρον αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 2, εμβαδού καθαρού 53,40 τ.μ. Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται σε οικοδομή που ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 682/9-9-1965 άδειας προσθήκης του άλλοτε γραφείου πολεοδομίας Θεσσαλονίκης σε ένα οικόπεδο, συνολικής εκτάσεως 235,20 τ.μ., κείμενο στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου 53 και Θερμοπυλών.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την εκποίηση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (29.200,00 ευρώ). Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 85% επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον υπάρχει προσφορά κατά τα παραπάνω, το Κληροδότημα συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στο Δημοτικό ταμείο προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου.
Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών στις 17/2/2021 (https://public-property.ggps.gsis) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας (www.nea-propontida.gr) για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αγοραστές, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το Κληροδότημα οικονομική προσφορά, μέχρι τη λήξη της ως άνω περιόδου των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (17/4/2021), εγγράφως και αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Οι προσφορές γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Nέας Προποντίδας , υπόψη του Κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου. Πληροφορίες για το ακίνητο και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων -Περιουσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο 2373350245.
Οι όροι της εκποίησης έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθμ.1106/2020 (ΑΔΑ: Ω23ΝΩΚΤ-ΕΔ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos