xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

"ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ": Να αποσυρθεί η σύμβαση για τα μεταλλεία

60678548 2507377935953451 6788489415292354560 o

Η θέση της αντιπολίτευσης με αφορμή τη χθεσινή συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απόσυρση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης και της "Ελληνικός Χρυσός" ζήτησε η Δημοτική Παράταξη "Ισχυρός Αριστοτέλης". Ο συνδυασμός του Αργύρη Τσακνή κατέθεσε μια σειρά από επιχειρήματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναλυτικά

"Κυρία Πρόεδρε
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Κατά την άποψή μας υπάρχει ασυμβίβαστο, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν.3852, για τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης στην εξέταση και ψηφοφορία του εν λόγω θέματος, διότι σύμφωνα με τη σχετική νομολογία δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος του δημοτικού συμβουλίου κάποιος, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Για το λόγο αυτό ζητούμε να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι που έχουν τέτοιο θέμα, ώστε να μη προσβληθεί η νομιμότητα της απόφασης και να μην έχουν οι ίδιοι επιπτώσεις.

Επίσης, ζητάμε από το Προεδρείο:

-Nα διαβαστεί η θέση της δημοτικής παράταξης “ΑΠΑΛΛΑΓΗ”, έτσι όπως στάλθηκε στο Προεδρείο πριν το Δημοτικό Συμβούλιο με email από την εκπρόσωπο της παράταξης κυρία Μαρία Καδόγλου.

-Να διαβαστούν όλες οι επιστολές / ψηφίσματα φορέων και συλλόγων που στάλθηκαν πριν τη συνεδρίαση και αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Ερωτήσεις για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Διαδικαστικά: Η σύμβαση υπογράφηκε μετά από 18 μηνών μυστική διαπραγμάτευση μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του Υπουργείου, από την οποία αποκλείστηκαν όλοι οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς της Χώρας και της Τοπικής Κοινωνίας, καθώς και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σύμβαση δεν δόθηκε σε δημοσιότητα, παρά μόνο όταν κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση, πριν από λίγες μέρες. Η διαβούλευση δε με την τοπική κοινωνία, που είναι όρος νομιμότητας και διαφάνειας κάθε νόμου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έγκειται μόνο στην σημερινή Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη και ενδεχομένως σε κάποιες τοποθετήσεις που θα γίνουν στη Βουλή. Κατά πόσο είναι νόμιμη και ηθική αυτή η διαδικασία για μία τόσο κρίσιμη απόφαση που αφορά τους κατοίκους της Χαλκιδικής και όχι μόνο;

-Δικαιοπρακτικά: Έχει τη δυνατότητα το Ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει σε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ σύμβασης, τη στιγμή που δεν εκπληρώθηκαν βασικοί όροι της προηγούμενης και έχει εκδοθεί η Απόφαση της Διαιτησίας και η Απόφαση ΣτΕ για τη μέθοδο μεταλλουργίας, που χαρακτηρίζουν επί της ουσίας ως ΑΚΥΡΗ την υπάρχουσα σύμβαση ;
-Δημοσίου Συμφέροντος: Καμία προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου δεν παρέχεται με την νέα σύμβαση και αντιθέτως, η νέα σύμβαση απεμπολεί κεκτημένα του
δημοσίου και εν ισχύ υποχρεώσεις και ρήτρες της Ελληνικός Χρυσός (οικονομικές, διοικητικές, προστασίας του περιβάλλοντος, αρχαιοτήτων, εγγυοδοσίας, εντοπιότητας ως προς το προσωπικό εργασίας και τους προμηθευτές, εφαρμοστέου δικαίου), αντικαθιστώντας πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις με όρους εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Πως σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη;

-Επίσης, θα θέλαμε την απάντηση του Υπουργού για τα παρακάτω 10 σημεία της Κύριας Εισήγησης.
Τυχόν σημειακά λάθη ή παρερμηνείες παρακαλούμε να συγχωρεθούν, λόγω του ελάχιστου χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε για ένα υλικό πολλών εκατοντάδων σελίδων.

Ερώτηση για τον Δήμαρχο Αριστοτέλη:

Σήμερα που το θέμα της κύρωσης της συγκεκριμένης σύμβασης πήγε στη Βουλή, λίγες ώρες αργότερα (!!) πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιασκέψεως προς “αξιολόγηση” της εν λόγω Επενδυτικής Συμφωνίας, για τις ανάγκες της οποίας στάλθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στους Δημοτικούς Συμβούλους με email υλικό 1.394 σελίδων!

Αν πράγματι ήταν αυτή είναι η «πολλαπλά επωφελής συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» όπως διαφημίζει η Ελληνικός Χρυσός, η Κυβέρνηση και μέχρι πρότινος εσείς ο ίδιος, τότε προς τι ο αιφνιδιασμός κατά τη γνώμη σας και η απόλυτη απαξίωση των θεσμικών διαδικασιών και κυρίως ο αποκλεισμός της Τοπικής Κοινωνίας από κάθε συμμετοχή και ενημέρωση;

Κ Υ Ρ Ι Α Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Μέσα από αυτή τη σύμβαση δεσμεύεται η περιοχή μας για τα επόμενα τουλάχιστον 25 (συν 25) χρόνια για μια σειρά θεμάτων, όπως:

1) Στο άρθρο 15, παρ.2, προβλέπεται η σύσταση μιας επιτροπής μεταλλουργίας με έξι (6) μέλη, τα τρία (3) εκ των οποίων ορίζονται από την Ελληνικός Χρυσός και τα υπόλοιπα ορίζονται από το δημόσιο.
Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας την πρόταση της για τη μέθοδο μεταλλουργίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.4, εναπόκειται στη “διακριτική ευχέρεια του Υπουργού”, να εκδώσει απόφαση έγκρισης της προτεινόμενης μεθόδου.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή η Ελληνικός Χρυσός να προτείνει οποιαδήποτε διαφορετική μέθοδο μεταλλουργίας (ακόμη δηλ. και για εκτεταμένη χρήση κυανίου) ως προς τη μέθοδο μεταλλουργίας που θα επιλέξει και ο Υπουργός “του μέλλοντος” να το κάνει δεκτό.

2) Παραίτηση του Κράτους από την αρμοδιότητα των περιβαλλοντικών ελέγχων και ορισμός ιδιώτη ελεγκτή περιβάλλοντος που θα πληρώνεται από την ίδια την Ελληνικός Χρυσός.

3) Θέσπιση πληρωμής ρήτρας από το δημόσιο για “διαφυγόντα κέρδη” προς την Εταιρία, σε περίπτωση που κωλυσιεργεί η πρόοδος των εγκρίσεων
(ακόμη και για δικαιολογημένους γραφειοκρατικούς λόγους).

4) Παραίτηση του δημοσίου από το Ελληνικό Δίκαιο κι η αποδοχή για θέματα δικαίου ενός διεθνούς εμπορικού φορέα (αντί δικαστηρίου), που θα ισχύει για τη συγκεκριμένη επένδυση στη συγκεκριμένη περιοχή.

5) Στο άρθρο 25 παρ.2 παύει η νομικά δεσμευτική ρήτρα εντοπιότητας (90/10 στην παλιά σύμβαση) για την κατά προτεραιότητα προσλήψεις προσωπικού, ενώ εμφανίζεται μία άλλη ρήτρα, αυτή των μειωμένων “μισθολογικών απαιτήσεων”.

Αντίστοιχη, είναι κι η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 25, η οποία αναφέρεται στην επιλογή προμηθευτών κι υπεργολάβων, όπου και εκεί ακυρώνεται η ρήτρα εντοπιότητας και αντικαθίσταται από την ρήτρα χαμηλότερης τιμής.

Με τον τρόπο αυτό η μεταλλευτική εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε μαζική αντικατάσταση των εργαζόμενων με εντοπιότητα από άλλους φθηνότερους, ακόμη και εκτός Ελλάδας, ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει συνεργασίες της με τους τοπικούς υπεργολάβους και προμηθευτές.

6) Στο άρθρο 19 θεσμοθετείται, κατά παράβαση κάθε έννοιας του δημοσίου συμφέροντος, η δυνατότητα φοροαποφυγής για την Εταιρία, η οποία μπορεί να βγάζει ως αφορολόγητα μερίσματα στο εξωτερικό, όλα της τα κέρδη από την εξόρυξη μετάλλων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το σύνολο των κερδών της εταιρίας θα λογίζονται ως κεφάλαια εξωτερικού και θα τυγχάνουν της προστασίας του σχετικού νομοθετικού διατάγματος. Μάλιστα, δεσμεύεται το δημόσιο να επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την εξαγωγή αυτών των κεφαλαίων σε μετρητά στο εξωτερικό χωρίς όριο.

7) Ακύρωση των νόμων που διέπουν τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, μέσα από σύνταξη ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής κι Αγίου Όρους, για την μεταχείριση των αρχαιοτήτων της μεταλλευτικής περιοχής.

8) Mε το άρθρο 26 δίνονται στην τοπική κοινωνία περίπου 67 εκ ευρώ για 25 έτη για "φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες" στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός και ΠΡΟΣΔΟΚΑΤΑΙ να δοθούν τα 12,5 στα 5 πρώτα έτη εφόσον εγκριθεί έγκαιρα η αναθεωρημένη ΑΕΠΟ και οι συναφείς άδειες!

Δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη αναφορά στον Δήμο Αριστοτέλη, αλλά αντίθετα μπορεί να μοιράζεται η “πίτα” σε Kοινότητες, σε άλλους δήμους, αλλά και γενικότερα σε κοινωνική πολιτική προβολής πάσης φύσεως κατά το δοκούν, χωρίς να δύναται να απαιτεί ο Δήμος Αριστοτέλη συγκεκριμένα χρήματα ή έργα.
Αντίθετα, προβλέπεται ότι η Εταιρία θα διαχειρίζεται μονομερώς τα σχετικά κονδύλια.

9) Στο Παράρτημα για το νέο Επενδυτικό διακρίνουμε την επέκταση της εκμετάλλευσης στη Στρατονίκη, τι στιγμή που είναι εν εξελίξει Εισαγγελική παραγγελία για τις ρωγματώσεις σε σπίτια του οικισμού, αλλά και η μελέτη του ΙΑΓΜΕ σχετικά με τα αίτια των ρωγματώσεων. Όλα αυτά σε μία ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή και σε μια χρονική περίοδο έξαρσης των σεισμών στη χώρα.

10) Η εν λόγω σύμβαση δεν προβλέπει τίποτα (κανένα εναλλακτικό σενάριο) για το νερό, το οποίο θα κινδυνεύσει ποιοτικά και ποσοτικά από την μεταλλευτική εκμετάλλευση. Μη ξεχνάτε ότι από τον Κάκαβο υδροδοτείται μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής και ότι από το νερό εξαρτάται η ζωή αλλά και η περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός) στην περιοχή.

Κυρία πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουμε δικαίωμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συναινέσουμε στην καταστροφή της πατρίδας του Αριστοτέλη

ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουμε δικαίωμα σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι να δεσμεύσουμε με αυτό το επαχθές για τη περιοχή έργο τις επόμενες γενιές του τόπου μας

ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση και η Καναδική εταιρεία δεν μας επέστεψαν ούτε τη γνώμη μας να εκφράσουμε σαν παρατάξεις του Δήμου Αριστοτέλη και σαν Τοπική Κοινωνία

ΕΠΕΙΔΗ αγωνίστηκαν και αδίκως φυλακίστηκαν συνδημότες μας για να μη ζήσει η περιοχή μας τέτοια αποικιοκρατικού τύπου κατάσταση

ΕΠΕΙΔΗ σαν Δημοτική Αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είμαστε σκληροί σε όποιον ζητά τη γη μας χωρίς τις δέουσες εγγυήσεις

ΕΠΕΙΔΗ ακόμη και τα μέλη της συμπολίτευσης και των υπολοίπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης ήταν σήμερα εντελώς επικριτικοί στο περιεχόμενό της εν λόγω σύμβασης και επί της ουσίας της απέρριψαν στο σύνολό της

ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε τον κ Βαλιάνο συνυπεύθυνο αυτού του αποτελέσματος της νέας σύμβασης και δεν τον νομιμοποιούμε να μας εκπροσωπήσει με τη συναίνεσή μας στη Βουλή των Ελλήνων

ΕΠΕΙΔΗ η συναίνεση στη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ σύμβαση θα είναι πράξη προδοσίας για τον τόπο μας

Η απόφαση μας είναι να ζητήσουμε να αποσυρθεί η αξιολογούμενη σύμβαση.

Τέλος, ζητάμε σύμφωνα με το νόμο ονομαστική ψηφοφορία, γιατί το θέμα είναι κρίσιμο και θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του απέναντι σε όλους όσους παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλη τη τοπική κοινωνία.

Ο Επικεφαλής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Της Μείζονος Αντιπολίτευσης
Ιερισσός, 10/03/2021"

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 21:10
επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos