xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Μηχανισμό για τον καθορισμό της τιμής της ελιάς προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

120752480 3707137072631906 8293730337983710066 o

Κάλεσμα της Κ. Μάλαμα στους αγρότες της Χαλκιδικής

Ανοιχτή πρόσκληση προς τους καλλιεργητές της Χαλκιδικής και όλες τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες πλευρές απευθύνει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα, προκειμένου να συμμετέχουν στη σχετική διαβούλευση, η οποία αφορά τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα καθορίζει την τιμή της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής.

Αυτό αποτελεί βασικό μέρος της ευρωπαϊκής οδηγίας αναφορικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στους τομείς των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Το κάλεσμα της Κ. Μάλαμα

Η τοπική Βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε ανοιχτή επιστολή της επισημαίνει:

"Αξιότιμοι αγρότες της Χαλκιδικής, αξιότιμα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών της Χαλκιδικής, αξιότιμα μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας ελιάς, αξιότιμοι φορείς της αυτοδιοίκησης της Χαλκιδικής, αξιότιμοι πολίτες της Χαλκιδικής,

Το προηγούμενο διάστημα​μα κατατέθηκε στη Βουλή προς ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/633, “σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων”. Η συγκεκριμένη Οδηγία θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς της πράσινης ελιάς της Χαλκιδικής, η οποία έχει έναν πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών και πολύ μεγάλη εξαγωγική δυναμική, σας καταθέτουμε ένα σχέδιο πρότασης προς διαβούλευση με αντικείμενο την δημιουργία ενός συναινετικού μηχανισμού έγκαιρου κι αντικειμενικού καθορισμού της δίκαιης τιμής της πράσινης ελιάς.

Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε συνέχεια των περσινών προβλημάτων στην αγορά της πράσινη ελιάς της Χαλκιδικής και της πολύ μειωμένης τιμής που έλαβαν οι αγρότες για την παραγωγή τους.

Η δική μας επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αγοράς που δεν θα διαλύει τον μικρό αγρότη και θα προσφέρει ταυτόχρονα την απαιτούμενη σταθερότητα και στον μεταποιητή για να μπορεί να διοχετεύει το προϊόν απρόσκοπτα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός καθορισμού της τιμής της ελιάς πρέπει να είναι διαφανής, έγκαιρος και να βασίζεται σε αντικειμενικούς δείκτες, ώστε να μην αποτελεί προϊόν κερδοσκοπικών πιέσεων ή να καθιστά το προϊόν ευάλωτο στις διακυμάνσεις της αγοράς που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες.

Θέλουμε στην κατεύθυνση αυτή να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι σε γνώση και του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και τ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη και να καλέσουμε τους φορείς της ελιάς, αλλά και τους αυτοδιοικητικούς φορείς της Χαλκιδικής να τοποθετηθούν επί της πρότασης με τις παρατηρήσεις τους.

Για εμένα προσωπικά η στήριξη της ελιάς της Χαλκιδικής αποτελεί βασικό πολιτικό μου στόχο και πιστεύω ότι πρέπει η αγορά της ελιάς, η οποία έχει τεράστιο κύκλο εργασιών να γίνει πιο δίκαιη για τον παραγωγό, για τον αγρότη.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να συμμετάσχετε στην συγκεκριμένη διαβούλευση με τις θέσεις σας.

Με εκτίμηση,

Κυριακή Μάλαμα"

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Προσχέδιο πρότασης για την διαμόρφωση ενός πλαισίου καθορισμού της τιμής της πράσινης Ελιάς Π.Ο.Π. Χαλκιδικής.

Γενικό σκεπτικό: Η διαδικασία καθορισμού της τιμής της πράσινης ελιάς σήμερα είναι αρρύθμιστη, µε αποτέλεσμα πιέσεις της αγοράς και συγκυριακά γεγονότα να επιδρούν αρνητικά στην προσφορά δίκαιης τιμής από τους αγοραστές - µεταποιητές προς τους παραγωγούς αγρότες. Ιδιαίτερα, το τελευταίο έτος η τιµή της πράσινης ελιάς στον παραγωγό ήταν εξαιρετικά χαµηλή, την ώρα που η λιανική τιµή της επεξεργασµένης πράσινης ελιάς στο ράφι του καταναλωτή αυξήθηκε.

Για το φαινόµενο έλαβε γνώση η Επιτροπή Ανταγωνισµού και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς όµως να µπορέσουν να παρέµβουν καθοριστικά για την εξοµάλυνση της ισορροπίας στην αγορά. Τέθηκε στο πλαίσιο αυτό η ανάγκη για την δηµιουργία ενός συναινετικού µηχανισµού έγκαιρου κι αντικειµενικού καθορισµού της δίκαιης τιµής της πράσινης ελιάς, ώστε να προστατεύονται και οι παραγωγοί και να υπάρχει µια σταθερότητα στην παραγωγική διαδικασία, η οποία τελικά θα ισχυροποιήσει το προϊόν, αλλά και την θέση των µεταποιητών στην ευρύτερη αγορά αγροτικών προϊόντων διεθνώς.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, της ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/633, “σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων και τροφίµων”, η συζήτηση της οποίας ξεκινάει στη Βουλή το επόµενο διάστηµα κρίνεται σκόπιµο να κατατεθεί το σχέδιο για την δηµιουργία ενός συναινετικού και διάφανους µηχανισµού καθορισµού της τιµής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στην παραγωγή και να ενδυναµωθεί συνολικά το προϊόν.

Τα κεντρικά σηµεία της πρότασης για τον µηχανισµό:

Σηµείο πρώτο: Αναβάθµιση του ελαιοκοµικού κτηµατολογίου για την πράσινης ελιά Χαλκιδικής. Φορέας διαχείρισης του ελαιοκοµικού κτηµατολογίου είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να υπάρχει online ανά πάσα στιγµή η καταγραφή των ελαιόδεντρων πράσινης ελιάς ανά παραγωγό κι ανά συνεταιρισµό.

Ταυτόχρονα µε το ελαιοκοµικό κτηµατολόγιο πρέπει να αναπτυχθεί και µία βάση δεδοµένων σε σχέση µε το σύνολο της παραγωγής που έχει τιµολογηθεί ανά έτος, ώστε να υπάρχει διαθέσιµη η εικόνα του συνόλου της παραγωγής κι η διακύµανση της ποσότητας ανά έτος. Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας κι ο περιορισµών φαινοµένων παραοικονοµίας που διαστρεβλώνουν την αγορά και µειώνουν τις τιµές στον παραγωγό.

Σηµείο δεύτερο: εισαγωγή µιας διαδικασίας εκτίµησης της παραγωγής σε στάδια, στις διάφορες φάσεις του παραγωγικού κύκλου. Η προτεινόµενη µεθοδολογία είναι η εκτίµηση να παρέχεται από διαπιστευµένους γεωτεχνικούς, υπό την επίβλεψη του ΓΕΩΤΕΕ και να κατατίθεται σε µία ad hoc επιτροπή, η οποία θα συνεδριάζει τακτικά και θα αποτελείται από:

- τους εκπροσώπους των συνεταιρισµών

- από τους εκπροσώπους των µεταποιητών

- από τους γεωτεχνικούς που παρακολουθούν τις καλλιέργειες, µε τη συµβολή και του ΓΕΩΤΕΕ

- από την Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς.

- από τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

- από εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής

- από εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και συγκεκριµένα από την Επιτροπή Καταπολέµησης Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633.

- από εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού

Η επιτροπή αυτή προτείνεται να λειτουργεί υπό την Προεδρία των Δηµάρχων εντός των οποίων εξελίσσεται η παραγωγή. Δηλαδή του Δήµου Πολύγυρου, Νέας Προποντίδας και Κασσάνδρας και η διαπραγµάτευση να παρακολουθείται, µέσα από επίσηµες συνεδριάσεις, από τα οικεία Δηµοτικά Συµβούλια.

Σηµείο τρίτο: Παρακολούθηση από την ad hoc επιτροπή της διακύµανσης του κόστους παραγωγής, συνεχώς, µέσα από συγκεκριµένους δείκτες (hard indexes), οι οποίοι θα καθοριστούν από την ίδια την επιτροπή κι ενδεικτικά θα αφορούν:

- Το κόστος αγροτικών εφοδίων

- Το κόστος ενέργειας

- Το κόστος ύδατος

- Το κόστος εργασίας

Σηµείο τέταρτο: Παρακολούθηση από την ad hoc επιτροπή της διακύµανσης των τιµών της ελιάς, συνεχώς, στο χονδρεµπόριο και στο λιανεµπόριο µέσα από συγκεκριµένους δείκτες:

- Την τιµή µονάδας στο χωράφι ανά κατηγορία κι ανά έτος παραγωγής

- Την τιµή µονάδας στο χονδρεµπόριο ανά κατηγορία κι ανά έτος παραγωγής

- Την τιµή µονάδας στο λιανεµπόριο ανά µεταποιηµένο τελικό προϊόν

- Την εξαγωγική ζήτηση και το εύρος των εξαγωγών, των τιµών και των χωρών µε αγορές ανοικτές στην επιτραπέζια ελιά.

Σηµείο πέµπτο: Κατάληξη σε ένα εύρος τιµών, ανά κατηγορία ελιάς, έγκαιρα πριν από την συγκοµιδή, µε δέσµευση όλων των πλευρών ενώπιον της ad hoc επιτροπής. Στόχος είναι, αφενός, να µην υπάρχει διαδικασία πίεσης της τελευταίας στιγµής, αλλά και ταυτόχρονα να υπάρχει σταθερότητα στα δίκτυα εµπορίας, προς όφελος τελικά του συνόλου της οικονοµίας της πράσινης ελιάς.

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 27 Μαρτίου 2021 10:46
επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos