ΡΟΗ 24/7:

"Ομηρία" τέλος για τους παραγωγούς

vouli nomosxedio1livanos arampatzi213

Νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ κόντρα στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Τέλος σε μία μεγάλη αδικία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανασφάλειας για τους παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα, μπαίνει με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που εισήχθη την Παρασκευή στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα, «από το αγρόκτημα στο πιρούνι», οι οποίες διορθώνουν τις σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, κυρίως των μεγάλων σούπερ μάρκετ.

Από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτές που προβλέπουν ότι αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες. Και αυτό, διότι μέχρι σήμερα, διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόμα και τους έξι μήνες.

Με τον νέο νόμο επιδιώκεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στο ελληνικό δίκαιο.

Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (παραγωγοί, αγοραστές) που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιρούνι») των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται, αφορούν όλους τους παραγωγούς με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

Στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρουσιάζονται συχνά σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Οι ανισορροπίες αυτές οδηγούν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Τέτοιες είναι πρακτικές ή συμβατικοί όροι προς όφελος των αγοραστών, ιδιαίτερα των μεγάλων εφοδιαστικών αλυσίδων με σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία, που αντίκεινται στην καλή πίστη.

Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη ανασφάλεια, καθώς βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες, σε καιρικές συνθήκες κλπ.

Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιβεβλημένη την προστασία των παραγωγών και των μεταποιητών.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο:

v Αφορά μόνο προμηθευτές και αγοραστές των κρατών – μελών (όχι καταναλωτές), καθώς και

v γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τόσο αλλοιώσιμα, δηλαδή αυτά που αλλοιώνονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, όσο και λοιπά γεωργικά προϊόντα, τα οποία παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προβλέπεται ότι:

τα αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες

τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες

Απαριθμούνται:

Ø πρακτικές που θεωρούνται εξ ορισμού αθέμιτες και δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν σε συμφωνία προμηθευτή-αγοραστή

Ø πρακτικές που είναι θεμιτές, μόνο εφόσον προβλέπονται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας ή σε επακόλουθες συμφωνίες μεταξύ των μερών.

Προβλέπονται:

√ αρχές επιβολής για την εφαρμογή του νομοσχεδίου η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του ΥΠΑΑΤ, η οποία και παραλαμβάνει όλες τις καταγγελίες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

√ διαδικασία καταγγελιών

√ εμπιστευτικότητα και προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος

√ εκτεταμένες εξουσίες των αρχών επιβολής και κυρώσεις επί των παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης

√ δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων

√ δυνατότητα διαμεσολάβησης

√ συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για τη βέλτιστη εφαρμογή των διατάξεων και επανεξέταση του θεσμού ετησίως.

Η αντιπολίτευση

Εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η βουλευτής Γιώτα Πούλου είπε ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το νομοθετικό πλαίσιο (4492/2017) "που βρήκατε έτοιμο από τον ΣΥΡΙΖΑ και να χτίσετε πάνω σε αυτό μια συνολική λύση". Αντί να προσπαθήσετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα, περιορίζεστε σε μία απλή μεταφορά της Οδηγίας είπε η κ. Πούλου.

Ο αγορητής του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας είπε ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας χαράσσει τις γραμμές άμυνας των παραγωγών, ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης, όμως "δεν πρέπει να επαναληφθεί η τακτική να ψηφίζονται νομοσχέδια στη Βουλή και να μην εφαρμόζονται".

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου παρά τους νόμους για την προστασία των αγροτών από τους εκβιασμούς των μεγαλεμπόρων, "στην ουσία έδεναν τον αγροπαραγωγό στο άρμα του μεγαλέμπορα ή του μεγαλοβιομήχανου και σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι και το παρόν νομοσχέδιο".

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Β. Βιλιάρδος είπε ότι πρόκειται για ένα άχρωμο και ανούσιο νομοσχέδιο κύρωσης μιας κοινοτικής οδηγίας.

Ο αγορητής του ΜέΡΑ25, Γ. Λογιάδης είπε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει δεχθεί με θετική προδιάθεση το νομοσχέδιο, από τη διαβούλευση φάνηκε, όμως, πως τα περισσότερα σχόλια προέρχονται από τους μεγαλοπαραγωγούς που προσπάθησαν να περιορίσουν τις σε βάρος τους ρυθμίσεις [..] και όπως φαίνεται από το τελικό κείμενο, συνέβαλαν στη μερική αναθεώρηση ορισμένων, πιο αυστηρών, εναντίον τους ρυθμίσεων.

Τέλος, οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Αραχωβίτης και Ευ. Αποστόλου έθεσαν το θέμα της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αλλαγές προέδρων του οργανισμού αλλά και το θέμα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών.

επιστροφή στην κορυφή