xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

8 σημεία για την χρήση ουσιών από παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα

girl drugs21

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών η 26η Ιουνίου

Ημέρα αναφοράς και ευαισθητοποίησης του καθημερινού αγώνα που απαιτεί η αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης αποτελεί η 26η Ιουνίου, ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, αναφέρει ο ΟΚΑΝΑ.

Με κεντρικό μήνυμα «Έχεις επιλογή. Υπάρχει τρόπος», τονίζει την ύπαρξη θεραπευτικής επιλογής και δυνατότητας αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Διοργανώνει δράσεις και παρεμβάσεις σε όλη την επικράτεια, αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες και τη δυνατότητα που παρέχεται στους ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών για την υιοθέτηση ενός λειτουργικού τρόπου ζωής, με απώτερο σκοπό έναν κόσμο χωρίς εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές.

Το 2021 η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς το αποτύπωμα της πανδημίας της COVID-19, ενέτεινε τα καθημερινά προβλήματα του ευάλωτου πληθυσμού των εξαρτημένων ατόμων, αναφέρει ο ΟΚΑΝΑ. Ωστόσο, υπογραμμίζει υπάρχει επιλογή και υπάρχει ο τρόπος για την αντιμετώπιση των εξαρτητικών συμπεριφορών. «Ο ΟΚΑΝΑ είναι δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εξάρτησης, αλλά και δίπλα στην οικογένεια, στους σημαντικούς “άλλους” και στην κοινωνία. Ως Οργανισμός, προσπαθούμε κάθε μέρα να διασφαλίσουμε το δικαίωμα κάθε εξαρτημένου ατόμου στην αναζήτηση ευκαιριών αντιμετώπισης του εθισμού και του δικαιώματος στη ζωή».

Ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εντατικοποίησε τις δράσεις του προστατεύοντας τους ωφελούμενους και προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία των πρώτων πέντε μηνών του 2021, με τη διανομή 122.947 συριγγών, 11.355 προφυλακτικών και την πραγματοποίηση 16.355 επαφών, αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη προσπάθεια με σκοπό τη μείωση της βλάβης, τον περιορισμό των μεταδοτικών ασθενειών HIV/HCV, αλλά και την προάσπιση της υγείας τους από άλλες μεταδοτικές ασθένειες, όπως ο covid-19.

Οκτώ σημεία δημοσίευσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών στους έφηβους μαθητές στην Ελλάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Η συντριπτική πλειονότητα των έφηβων μαθητών στην Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ουσιών.

Κυριαρχεί η κάνναβη, αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί η χρήση εισπνεόμενων ουσιών.

Μία σημαντική μερίδα μαθητών κάνει συχνή χρήση κάνναβης.

Τα ποσοστά της χρήσης αυξάνονται σημαντικά από τη μία τάξη του λυκείου στην επόμενη.

Παραμένουν σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα.

Η χρήση ουσιών είναι υψηλότερη στους μαθητές οικογενειών με «χαμηλό» και με «υψηλό» οικονομικό επίπεδο.

Σταθερότητα διαχρονικά, αλλά αύξηση στη συχνή χρήση κάνναβης.

Τα ποσοστά της χρήσης στους 16χρονους στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στα παραπάνω σημεία συνοψίζεται από το (ΕΠΙΨΥ) η κατάσταση σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών στους έφηβους μαθητές στη χώρα μας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη «Πανελλήνια έρευνα στον σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές», η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019, σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 17.733 μαθητών λυκείου, ηλικίας 16-18.

Αναλυτικά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στις 26 Ιουνίου, το ΕΠΙΨΥ υπογραμμίζει: «Η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ουσιών. Η προσοχή εστιάζεται στους εφήβους που έχουν κάνει χρήση ουσιών. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα (84%) των έφηβων μαθητών στην Ελλάδα δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. Το παραπάνω είναι σημαντικό να αναδειχθεί και να μπορεί να διαδοθεί καταλλήλως στη σχολική κοινότητα, καθώς βοηθά στη διαμόρφωση μίας αντίληψης στους μαθητές, σύμφωνα με τη οποία ως «κανονική» θεωρείται η μη χρήση και όχι η χρήση ουσιών.

Κυριαρχεί η κάνναβη, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθούν οι εισπνεόμενες ουσίες. Χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έχει κάνει ένας στους 6 (16%) μαθητές του λυκείου, στη συντριπτική πλειονότητα αυτών (15%) κάνναβη. Σε ποσοστό 5% έχουν κάνει χρήση κάποιας ουσίας εκτός κάνναβης. Ωστόσο, εκτός των παράνομων ουσιών, ένας στους 8 (13%) αναφέρει χρήση κάποιας εισπνεόμενης ουσίας (π.χ., βενζίνη, κόλλες, καθαριστικά, διαλυτικά, κ.λπ.) έστω και μία φορά σε όλη του τη ζωή, το 5% πολύ πρόσφατα. Το τελευταίο αποτελεί υπενθύμιση για το γεγονός ότι ο πειραματισμός με τις ψυχότροπες ουσίες εκτείνεται για τους εφήβους και σε προϊόντα που βρίσκονται νόμιμα στο εμπόριο, στα οποία οι έφηβοι έχουν εύκολη πρόσβαση.

Ένα χαμηλό αλλά σημαντικό ποσοστό έφηβων μαθητών κάνει συχνή χρήση κάνναβης. Ένας στους 10 (10%) μαθητές του λυκείου έχει κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές σε όλη τη ζωή του. Ένας στους 23 (4,3%) έχει κάνει το ίδιο πολύ πρόσφατα, δηλαδή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ, ένας στους τρεις μαθητές που έχει κάνει χρήση κάνναβης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών διατρέχει -βάσει ειδικής κλίμακας- αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων από τη χρήση της ουσίας. Αναγάγοντας το παραπάνω στον μαθητικό πληθυσμό της χώρας, η υψηλού κινδύνου χρήση κάνναβης αφορά τουλάχιστον 13.000 μαθητές λυκείου (ως επί το πλείστον αγόρια), για τους οποίους θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα πρόληψης. Τα ποσοστά της χρήσης αυξάνονται σημαντικά από τάξη σε τάξη. Τα ποσοστά της πολύ πρόσφατης χρήσης κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα στη Β’ λυκείου (8%), συγκριτικά με την Α’ λυκείου (5%) και, ακολούθως, ακόμα υψηλότερα στη Γ’ λυκείου (11%). Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της σημαντικής αύξησης του αριθμού των μαθητών που ξεκινούν τη χρήση κάνναβης από τη μία τάξη στην άλλη και συνεπώς της ανάγκης για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που θα αναπτύσσονται σε όλες τις τάξεις του λυκείου, συμπεριλαμβανομένης της Γ’ λυκείου.

Παραμένουν οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα. H χρήση ουσιών αναφέρεται σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά (σε πολλές περιπτώσεις διπλάσια) στα αγόρια, συγκριτικά με τα κορίτσια. Επίσης, η δοκιμή, η περιστασιακή και η συστηματική χρήση της κάνναβης θεωρείται “ακίνδυνη” από σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αγοριών απ’ ότι κοριτσιών. Σε συνδυασμό, τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη για ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, οι οποίες να είναι επικεντρωμένες στο φύλο.

Η χρήση ουσιών περισσότερο εκτεταμένη στα “υψηλά” και τα “χαμηλά” οικονομικά στρώματα, απ’ ό,τι στα “μεσαία”. Οι μαθητές του λυκείου που κάνουν χρήση κάνναβης είναι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από οικογένειες είτε με αναλογικά “υψηλό” είτε αναλογικά “χαμηλό” οικονομικό επίπεδο (συγκριτικά με εκείνους από οικογένειες “μέσου” οικονομικού επιπέδου), ενδεικτικό ότι κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα χρήσης ουσιών στους εφήβους έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Σταθερότητα διαχρονικά, αλλά αυξήσεις στη συχνή χρήση κάνναβης (στους 16χρονους). Σε ό,τι αφορά ειδικά την ευαίσθητη ηλικία των 16, την τελευταία οκταετία δεν έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της χρήσης (έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή) των παράνομων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της κάνναβης αλλά και οποιασδήποτε άλλης παράνομης ουσίας ξεχωριστά. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την επανάληψη της χρήσης κάνναβης (τρεις και περισσότερες φορές κατά τους τελευταίους 12 μήνες), το ποσοστό των 16χρονων που αναφέρουν χρήση σε αυτήν την συχνότητα, αν και χαμηλό, παρουσιάζεται σήμερα αυξημένο (5%), συγκριτικά με πριν από μία οκταετία (3%). Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι αυξάνεται διαχρονικά το ποσοστό των 16χρονων που θεωρούν “εύκολη” την πρόσβαση και “ακίνδυνη” τη χρήση κάνναβης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για αύξηση -τα επόμενα χρόνια- της μερίδας των νεαρών ενηλίκων στη χώρα μας που θα αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη χρήση κάνναβης.

Χαμηλότερα τα ποσοστά χρήσης ουσιών στην Ελλάδα. Με τη συμμετοχή τού ΕΠΙΨΥ στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ESPAD (www.espad.org), τα στοιχεία για τους 16χρονους στη χώρα μας (αποκλειστικά για αυτήν την ηλικία) μπορούν να μελετηθούν σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι 16χρονοι στη χώρα μας εμφανίζουν σχεδόν παντού χαμηλότερα ποσοστά χρήσης ουσιών συγκριτικά με το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στην πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD. Το παραπάνω είναι ενδεικτικό τού ότι στη χώρα μας επενεργούν παράγοντες, οι οποίοι με κάποιον τρόπο αποτρέπουν τη συντριπτική πλειονότητα των εφήβων από το να πειραματιστούν και να εισέλθουν στη χρήση. Εξαίρεση αποτελούν οι εισπνεόμενες ουσίες, των οποίων το ποσοστό της χρήσης είναι στην Ελλάδα υψηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 26 Ιουνίου 2021 08:18
επιστροφή στην κορυφή

xrysopoulos