xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Κ. Μάλαμα: Κυνική ομολογία των αρμοδίων ότι κλείνουν οριστικά τα ταχυδρομικά υποκαταστήματα στον Άγ. Νικόλαο και στον Ν. Μαρμαρά

MALAMA 260721B

Απάντηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ σε κοινοβουλευτική παρέμβαση

Κατατέθηκε στη Βουλή, σε συνέχεια σχετικής παρέμβασης της Κυριακής Μάλαμα, η έγγραφη απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, από την οποία προκύπτει η ξεκάθαρη πρόθεση της εταιρίας να τερματίσει οριστικά την λειτουργία των ταχυδρομικών υποκα​ταστημάτων των ΕΛΤΑ στον Νέο Μαρμαρά και στον Άγιο Νικόλαο. Όπως αναφέρεται ρητά στην απάντηση, “H ταχυδρομική εξυπηρέτηση των περιοχών Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρμαρά θα παρέχεται από αγροτικό δρομολόγιο του Ταχυδρομικού Καταστήματος Νικήτης”.

"Καλούμε την κυβέρνηση να σπεύσει άμεσα να ακυρώσει αυτή την απόφαση, η οποία θα πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομία της Σιθωνίας, θα δυσχεράνει απεριόριστα την καθημερινότητα των πολιτών και βέβαια θα δημιουργήσει συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ενισχύοντας άλλους ιδιώτες παρόχους ταχυδρομικού έργου.

Είναι αδιανόητο σε μία περιοχή, ήδη ερημωμένη από πάσης φύσεως υπηρεσίες προς τον πολίτη, σε μία περιοχή όπου σχεδιάζεται μαζικό κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων και που δεν υπάρχει κανένα δημόσιο μέσο ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, να κλείνουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τα οποία εκτός από ταχυδρομικό έργο εκτελούν κρίσιμες τραπεζικές συναλλαγές κι απονέμουν συντάξεις. Αν η κυβέρνηση δεν ακυρώσει αυτά τα σχέδια θα είναι βαριά υπόλογη απέναντι στους πολίτες της Σιθωνίας", αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η απάντηση

ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων για θέµατα Kοινοβουλευτικού Ελέγχου»

Απαντώντας στo µε αρ. πρωτ. 12424 ΕΞ 2021/26.04.2021 έγγραφό σας, µε το οποίο µας διαβιβάσατε αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 6277/23-04-2021 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Βουλευτή κ. Μάλαµα Κυριακή, σας πληροφορούµε τα εξής:

Tα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα και λειτουργούν ως Ανώνυµη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το Ταχυδροµικό ∆ίκτυο κατά τρόπο ώστε οι κανονιστικές υποχρεώσεις να εξασφαλίζονται µε τον πιο αποτελεσµατικό, σε κάθε περίπτωση τρόπο.

Τα ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραµµα µετασχηµατισµού το οποίο περιλαµβάνει δράσεις, που στοχεύουν στον οικονοµικό εξορθολογισµό, τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εισαγωγή νέων ψηφιακών τεχνολογιών, την αναβάθµιση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και την αναδιοργάνωση του δικτύου και της οργανωτικής δοµής τους.

Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δηµογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδοµένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδροµικού ∆ικτύου, το οποίο περιλαµβάνει τα Ταχυδροµικά Καταστήµατα, τα Ταχυδροµικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς ∆ιανοµείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με δεδοµένη τη µεγάλη πτώση του όγκου αλληλογραφίας και την αλλαγή της κανονιστικής υποχρέωσης, δηµιουργείται η επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του δικτύου και αλλαγή της συχνότητας διανοµής κατάλληλα προσαρµοσµένη στις σηµερινές συνθήκες. Οι αλλαγές στη λειτουργία καταστηµάτων, γίνονται µε την δέουσα προσοχή ώστε να µη διαταράσσεται η οµαλή εκτέλεση του ταχυδροµικού έργου συνολικά.

Ο ανασχεδιασµός των δροµολογίων διανοµής πραγµατοποιήθηκε µε βάση την κανονιστική υποχρέωση διεκπεραίωσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, όπως αυτή προκύπτει από την 29768 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, τον όγκο των ταχυδροµικών αντικειµένων και τον πληθυσµό των εξυπηρετούµενων περιοχών και πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντοτε την αδιάλειπτη ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.

H ταχυδροµική εξυπηρέτηση των περιοχών Αγίου Νικολάου και Νέου Μαρµαρά θα παρέχεται από αγροτικό δροµολόγιο του Ταχυδροµικού Καταστήµατος Νικήτης. Η περιοχή της Γαλάτιστας θα εξυπηρετείται από αγροτικό δροµολόγιο του Κεντρικού Καταστήµατος Πολυγύρου. Επίσης έχει συσταθεί Ταχυδροµικό Πρακτορείο στη Γαλάτιστα, για το οποίο έχει δηµοσιευθεί «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», µέχρι 27-05-2021, για τους επιτηδευµατίες της περιοχής, προκειµένου να αναλάβουν την λειτουργία του.

Στην ευρύτερη περιοχή, στο Μεταγκίτσι και στην Παλαιοχώρα, λειτουργούν τα πλήρως αυτοµατοποιηµένα Ταχυδροµικά Πρακτορεία, τα οποία παρέχουν όλες τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.

Έχει συσταθεί Ταχυδροµικό Πρακτορείο στο Νέο Μαρµαρά, για το οποίο έχει δηµοσιευθεί «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», αορίστου διάρκειας, για τους επιτηδευµατίες της περιοχής, προκειµένου να αναλάβουν την λειτουργία του.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής στην λειτουργία των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων, πραγµατοποιείται µε γνώµονα πάντοτε την απρόσκοπτη ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουµε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδροµικό δίκτυο της κάθε περιοχής, όπως άλλωστε γίνεται µε όλες τις περιοχές της χώρας και µεριµνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδροµικών αναγκών της χώρας.

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos