xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Νέο καθεστώς στο συνδικαλισμό

ypourgeio ergasias kai koinonikon ypotheseon new 1 2021

Σε εφαρμογή οι διατάξεις τις νομοθεσίας

"Πράσινο φως" για την εφαρμογή δύο εκ των σημαντικότερων διατάξεων του νέου Εργασιακού νόμου οι οποίες αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει ανάψει το Υπουργείο Εργασίας με δύο κινήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Η πρώτη κίνηση έγινε με το άνοιγμα των Μητρώων του Υπ. Εργασίας για την εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) από την 1η Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται πως όποια συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, χάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα δράσης, καθώς δεν θα μπορεί να προβεί σε συλλογική διαπραγμάτευση, σε κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η δεύτερη κίνηση έγινε με τη δωρεάν -από πλευράς Υπ. Εργασίας- διάθεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος "ΖΕΥΣ", προκειμένου να μπορούν να διεξαγάγουν εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Όποια συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίζει τους προβλεπόμενους όρους για την ψηφοφορία των μελών της δεν θα θεωρείται έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της (πχ για κήρυξη απεργίας).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο της υποχρέωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικήσεων, ξεκινά η δωρεάν διάθεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος "ΖΕΥΣ".

Το λογισμικό "ΖΕΥΣ" διατίθεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την έγκαιρη προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι συνδικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με το ΕΔΥΤΕ τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία εκλογών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zeus.grnet.gr/zeus/contact/

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων.

Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση που η συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίζει ότι η συμμετοχή στις εκλογές θα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και δεν αξιοποιείται προς τον σκοπό αυτό κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, τότε οι εκλογές θα θεωρούνται άκυρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί, τα μέλη του δεν θα καλύπτονται από τις διατάξεις περί συνδικαλιστικής προστασίας και η συνδικαλιστική οργάνωση θα θεωρείται ότι δεν έχει διοίκηση, η οποία θα πρέπει να ορισθεί από το Δικαστήριο.

Επίσης, για όσο διάστημα δεν υπάρχει διοίκηση, η συνδικαλιστική οργάνωση δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα είναι προβληματική η καθημερινή λειτουργία της, η σύγκληση γενικών συνελεύσεων και η κήρυξη απεργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες α παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία και στις γενικές συνελεύσεις στις οποίες αποφασίζεται η κήρυξη απεργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα "ΖΕΥΣ" διατίθεται προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι η κήρυξη απεργίας από γενική συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως θα θεωρείται άκυρη, σύμφωνα με το Υπ. Εργασίας.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος για την Προστασία της Εργασίας 4808/2021, όπως εξειδικεύτηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια στο συνδικαλισμό, καθώς από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο θα προκύπτει με σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και πού εντοπίζονται σωματεία-"σφραγίδες", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας.

Η λειτουργία του Μητρώου συνιστά καινοτομία σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και αρχείων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων στην ψηφιακή τους μερίδα.

Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα:

- Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.)

-Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).

Από 1ης Φεβρουαρίου καθίσταται τεχνικά δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο οικείο μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ ή ΓΕΜΗΟΕ) απαιτείται, κατά περίπτωση, κατ’ ελάχιστο η υποβολή των ακόλουθων αρχείων ή/και στοιχείων:

-Είδος Οργάνωσης, Επωνυμία

-Στοιχεία έδρας

-Στοιχεία καταστατικού (Ιδρυτική/Συστατική Πράξη, Επικυρωμένο Καταστατικό, Διαταγή Εγγραφής, Δικαστήριο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, Αριθμός-Έτος-Δικαστήριο εγγραφής)

Μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο παρέχεται η δυνατότητα στις οργανώσεις για εξαγωγή προτυποποιημένης Βεβαίωσης Εγγραφής με αποτύπωση, επί του σώματος αυτής, μοναδικού σειριακού αριθμού μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής οι ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων, πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ, στρατιωτικών και Σωμάτων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ειδικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων (και όχι των εργοδοτών), οι οποίες συνιστώνται από 01/01/2022 και εφεξής (υπό σύσταση), αποκτούν νομική προσωπικότητα από την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) και την κατάθεση σε αυτό όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμένου να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

με πληροφορίες από capital.gr

επιστροφή στην κορυφή