ΡΟΗ 24/7:

Από 22 Μαρτίου οι υπεύθυνες δηλώσεις των rapid test από επιχειρήσεις

ergani 920x4801120

Οδηγίες για την υποβολή τους στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"

Η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) Covid-19, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου έως 1η Απριλίου, διευκρινίζει σχετικά με την υποβολή της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, ενημερώνει πως δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή τής εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από Πέμπτη 10 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου.

επιστροφή στην κορυφή