xrysopoulos 2020n

ΡΟΗ 24/7:

Επίτιμος Πολίτης της Χαλκιδικής ο ομογενής επιστήμονας και εφευρέτης Γιώργος Ψαρός

Georgios Psaros

Τελετή βράβευσης και ανακήρυξης στις 25 Μαΐου

Μετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργου, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί η βράβευση και ανακήρυξη σε Επίτιμο Πολίτη της Χαλκιδικής του ομογενή επιστήμονα και εφευρέτη Γιώργου Ψαρού, ως ένδειξη βαθύτατης ευγνωμοσύνης για το πολύτιμο επιστημονικό του έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του στην ανθρωπότητα.

Η βράβευση του αυτή γίνεται με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Χαλκιδική μετά από πρόσκληση της οικογένειας Αθανασόπουλου η οποία μετράει πολυετή δραστηριότητα και συμβολή στη Χαλκιδική μέσα από το ξενοδοχείο Kassandra Palace Seaside Resort στην Κρυοπηγή αλλά και τις πολλαπλές δωρεές τους. Ο κ. Ψαρός βρίσκεται στο ξενοδοχείο για ολιγοήμερες διακοπές και αλλεπάλληλες συναντήσεις με επιστήμονες της χώρας.

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Ψαρό

Σε όλη του τη ζωή́ και την επαγγελματική́ του καριέρα έχει ασχοληθεί́ με καινοτόμες ιατροτεχνολογικές ευρεσιτεχνίες και εφευρέσεις που πάντοτε είχαν σκοπό́ (στόχο) τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών και γενικότερα το καλό́ του συνόλου.

Σήμερα, στην εποχή́ της πανδημίας, αισθάνεται ικανοποιημένος βλέποντας καθημερινά́ οι ευρεσιτεχνίες του στους αναπνευστήρες και στα μηχανήματα αναισθησίας να σώζουν χιλιάδες ζωές.

Άπειρες ήταν και είναι οι εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του. Αυτό́ όμως που τον χαροποιεί́ ιδιαίτερα, δεν είναι τα δεκάδες βραβεία και οι διακρίσεις που του έχουν απονεμηθεί́ αλλά́ μια ευρεσιτεχνία του που όχι μόνο σώζει ζωές ενηλικών αλλά́ και νεογνών (βρεφών) που έχουν γεννηθεί́ πρόωρα (πολλές φορές κάτω του ενός κιλού́) και με αναπνευστικά́ προβλήματα.

Πρόκειται για τον ομογενή́ Γεώργιο Ψαρό́ ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1945 από́ Έλληνες γονείς με καταγωγή́ από́ την Άνδρο. Σπούδασε σε Ελληνικό́ σχολείο της Πόλης, οπού έζησε και τα παιδικά́ του χρόνια, ενώ́ τα καλοκαίρια παραθέριζέ στο εξοχικό́ της οικογένειας στην περιοχή́ Καντήλι στο Βόσπορο. Με την επιδείνωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων το 1962, ο πατέρας του τότε, φοβούμενος διώξεις κατά́ των Ελλήνων της Πόλης, θεώρησε σωστό́ να στείλει τον 17χρονο τότε Γιώργο στο θείο του στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η πρώτη του δουλειά́ ήταν στην εταιρία ΕΛΕΜΑ, ως μαθητευόμενος του Ρούνε Έλμκβιστ, ο οποίος κατασκεύασε τον πρώτο βηματοδότη. Ο έμπειρος καθηγητής διέγνωσε αμέσως τη σπάνια ευφυΐα του νεαρού́ ομογενή́ και τον συμβούλεψε να σπουδάσει στο Τεχνολογικό́ Ινστιτούτο της Στοκχόλμης.

Μετά την αποφοίτηση του, επέστρεψε το 1973 στην εταιρία στο τμήμα ερευνών αναπνευστήρων και αναισθησίας, η οποία είχε εν τω μεταξύ́ εξαγοραστεί́ από́ τη Γερμανική́ SIEMENS. 10 χρόνια αργότερα έγινε ο Διευθυντής του τμήματος και το 1996 τιμήθηκε με το βραβείο INVENTOR OF THE YEAR (ο εφευρέτης της χρονιάς) για τις δεκάδες καινοτόμες εφευρέσεις τελειοποιήσεις και βελτιώσεις των μέσων εντατικής θεραπείας.

Η επισφράγιση, του τόσο σημαντικού́ του έργου ήρθε το 2011, όταν η Σουηδική́ Ακαδημία Τεχνολόγων και Μηχανικών του απένειμε το χρυσό́ μετάλλιο και το ύψιστο βραβείο ΠΟΛΧΕΜΠΡΙΣΕ -POLHEMPRISET, για τις ανωτέρου επιπέδου καινοτόμες τεχνολογικές τελειοποιήσεις και για τις ευφυέστατες λύσεις σε ιατροτεχνολογικά προβλήματα. Επίσης, έχει υπό́ την κατοχή́ του δεκάδες κατοχυρωμένες πατέντες.

269897275 342906970645199 4913131200185893482 n

received 402546028005180

Ευρεσιτεχνίες του Εφευρέτη Γεώργιου Ψαρού

Ο Γεώργιος Ψαρός έχει υποβάλει ευρεσιτεχνίες για την προστασία των παρακάτω εφευρέσεων. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες που εκκρεμούν, καθώς και ευρεσιτεχνίες που έχουν ήδη χορηγηθεί από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (USPTO).

Μέθοδος και συσκευή για τον προσδιορισμό θέσης in vivo ενός οισοφαγικού καθετήρα
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 9055880
Περίληψη: Σε μια μέθοδο και συσκευή προσδιορισμού της θέσης ενός οισοφαγικού καθετήρα που εισάγεται στον οισοφάγο ενός ασθενούς, ο καθετήρας έχει έναν αριθμό ηλεκτροδίων, η μυϊκή δραστηριότητα του διαφράγματος διεγείρεται με την εφαρμογή ενός σήματος ερεθίσματος που παράγει ένα μυοηλεκτρικό σήμα στο διάφραγμα με καλά καθορισμένη κορυφή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το μυοηλεκτρικό σήμα ανιχνεύεται από αντίστοιχα ζεύγη ηλεκτροδίων του εν λόγω καθετήρα, και αναγνωρίζεται το ζεύγος ή τα ζεύγη ηλεκτροδίων που ανίχνευσαν το σήμα με το υψηλότερο πλάτος στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Εάν αυτό το ζεύγος ηλεκτροδίων ή αυτά τα ζεύγη ηλεκτροδίων που ανίχνευσαν το σήμα με το υψηλότερο πλάτος δεν βρίσκονται περίπου στο μέσο του καθετήρα, εκπέμπεται μια ένδειξη ότι πρέπει να ρυθμιστεί η θέση του καθετήρα.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 18 Δεκεμβρίου 2008
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 16 Ιουνίου 2015
Δικαιούχος: Maquet Critical Care AB
Εφευρέτες: Fredrik Jalde, Γεώργιος Ψαρός 

Μέθοδος και συσκευή μείωσης της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα σε νεκρό όγκο
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 7814908
Περίληψη: Σε μια μέθοδο και συσκευή μείωσης της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα σε νεκρό όγκο που προορίζεται για σύνδεση με το αναπνευστικό σύστημα ενός ασθενούς, και μια συσκευή αναισθησίας που ενσωματώνει μια τέτοια συσκευή, μια ροή αερίου δημιουργείται από μια έξοδο που σχετίζεται με τον νεκρό όγκο και το αέριο διοχετεύεται μέσω ενός απορροφητή διοξειδίου του άνθρακα, και το αέριο αφού περάσει μέσα από τον απορροφητή διοξειδίου του άνθρακα επιστρέφει σε μια είσοδο που σχετίζεται με τον νεκρό όγκο.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 8 Νοεμβρίου 2004
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 19 Οκτωβρίου 2010
Δικαιούχος: Maquet Critical Care AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Τραχειακό ένθετο που επιτρέπει τη διέλευση μιας επιλεγμένης ουσίας
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 7735488
Περίληψη: Μια ιατρική συσκευή έχει μια περιχειρίδα προσαρμοσμένη ώστε να τοποθετείται στην τραχεία ενός ασθενούς με ένα σωλήνα ασθενούς και έναν πρώτο σωλήνα με περιφερικό άκρο συζευγμένο με την περιχειρίδα και ένα εγγύς άκρο που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Πιο αποτελεσματική και απλούστερη δειγματοληψία και/ή δοσολογία του φαρμάκου εεπιτυγχάνεται με έναν δεύτερο σωλήνα που συνδέεται με ένα περιφερικό άκρο στην περιχειρίδα και επικοινωνεί με το περιβάλλον μέσω ενός εγγύς άκρου, μαζί με μια συσκευή άντλησης που συνδέεται με το εγγύς άκρο του πρώτου σωλήνα και στο εγγύς άκρο του δεύτερου σωλήνα προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα υγρό μέσω της περιχειρίδας. Η περιχειρίδα έχει μια μεμβράνη που είναι διαπερατή από μια συγκεκριμένη ουσία, ενώ η μεμβράνη είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να επιτρέπει τη μεταφορά της συγκεκριμένης ουσίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της περιχειρίδας.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 1 Δεκεμβρίου 2003
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 15 Ιουνίου 2010
Δικαιούχος: Maquet Critical Care AB
Εφευρέτες: Lars Lindberg, Γεώργιος Ψαρός, Göran Rydgren 

Μέθοδος και συσκευή αντιμετώπισης ανεπάρκειας σε πρωτεΐνες
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 7266403
Περίληψη: Σε μια μέθοδο και συσκευή παρασκευής ενός φαρμάκου για τη θεραπεία των πνευμόνων που έχουν ανεπάρκεια σε επιφανειοδραστική ουσία, ένα δείγμα από έναν ασθενή αναλύεται ποσοτικά σε σχέση με τουλάχιστον μία από τις πρωτεΐνες SP-A, SP-B, SP-C. και SP-D, γίνεται προσδιορισμός για το εάν υπάρχει ανεπάρκεια μιας από τις αναλυθείσες πρωτεΐνες SP-A, SP-B, SP-C ή SP-D και εάν συμβαίνει αυτό, γίνεται προσδιορισμός για θεραπευτικά αποτελεσματική δόση μιας ουσίας αντικατάστασης για την αναλυόμενη πρωτεΐνη SP-A, SP-B, SP-C ή SP-D, και ένα φάρμακο που περιέχει τη θεραπευτικά αποτελεσματική δόση της ουσίας αντικατάστασης.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 1 Δεκεμβρίου 2003
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 4 Σεπτεμβρίου 2007
Δικαιούχος: Maquet Critical Care AB
Εφευρέτες: Lars Lindberg, Γεώργιος Ψαρός, Göran Rydgren 

Συσκευή διανομής αερίου με αυτόνομο δοχείο αερίου με μεμβράνη διάχυσης
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 7222622
Περίληψη: Περιγράφεται μια συσκευή διανομής αερίου (2) για τη διανομή ενός αερίου σε ένα αναπνευστικό αέριο, που περιλαμβάνει μια μεμβράνη (6) μέσω της οποίας το αέριο μπορεί να διαχέεται στο αναπνευστικό αέριο. Η συσκευή διανομής αερίου (2) είναι απλή και αξιόπιστη επειδή περιέχει έναν αυτόνομο θάλαμο (4) στον οποίο το αέριο συγκρατείται σε μια προκαθορισμένη υπερπίεση και η μεμβράνη (6) είναι διατεταγμένη ώστε να αποτελεί μέρος του τοιχώματος του θαλάμου (4).
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 15 Νοεμβρίου 2001
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 29 Μαΐου 2007
Δικαιούχος: Maquet Critical Care AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Μέθοδος και συσκευή μείωσης της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα σε νεκρό όγκο
Αριθμός δημοσίευσης: 20070062535
Περίληψη: Σε μια μέθοδο και συσκευή μείωσης της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα σε νεκρό όγκο που προορίζεται για σύνδεση με το αναπνευστικό σύστημα ενός ασθενούς, και μια συσκευή αναισθησίας που ενσωματώνει μια τέτοια συσκευή, μια ροή αερίου δημιουργείται από μια έξοδο που σχετίζεται με το νεκρό όγκο και το αέριο διοχετεύεται μέσω ενός απορροφητή διοξειδίου του άνθρακα, και το αέριο αφού περάσει μέσα από τον απορροφητή διοξειδίου του άνθρακα επιστρέφει σε μια είσοδο που σχετίζεται με τον νεκρό όγκο.
Τύπος: Αίτηση
Ημερομηνία υποβολής: 8 Νοεμβρίου 2004
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22 Μαρτίου 2007
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Έλικτρο πετονιάς και καρούλι
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6871809
Περίληψη: Έλικτρο πετονιάς (104) και καρούλι (106) μπορούν να κατασκευαστούν ώστε να αποτελούν ένα πιο ευέλικτο κιτ (102), με το έλικτρο πετονιάς (104) να περιλαμβάνει ένα σύστημα κλειδώματος προσαρμοσμένο να αλληλεπιδρά με μια περιφερειακή περιοχή του καρουλιού (106). Η αλλαγή του καρουλιού (106) γίνεται ευκολότερη χωρίς χαλαρά εξαρτήματα και γίνεται εφικτή η εναλλαγή μεταξύ του αριστερού και του δεξιού χεριού.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 24 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 29 Μαρτίου 2005
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Τραχειακό ένθετο που επιτρέπει τη διέλευση μιας επιλεγμένης ουσίας
Αριθμός δημοσίευσης: 20040199108
Περίληψη: Μια ιατρική συσκευή έχει μια περιχειρίδα προσαρμοσμένη ώστε να τοποθετείται στην τραχεία ενός ασθενούς με ένα σωλήνα ασθενούς και έναν πρώτο σωλήνα που έχει ένα περιφερικό άκρο συζευγμένο με την περιχειρίδα και ένα εγγύς άκρο που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Πιο αποτελεσματική και απλούστερη δειγματοληψία και/ή δοσολογία του φαρμάκου επιτυγχάνεται με έναν δεύτερο σωλήνα που συνδέεται με ένα περιφερικό άκρο στην περιχειρίδα και επικοινωνεί με το περιβάλλον μέσω ενός εγγύς άκρου, μαζί με μια συσκευή άντλησης που συνδέεται με το εγγύς άκρο του πρώτου σωλήνα και στο εγγύς άκρο του δεύτερου σωλήνα προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα υγρό μέσω της περιχειρίδας. Η περιχειρίδα έχει μια μεμβράνη που είναι διαπερατή από μια συγκεκριμένη ουσία, ενώ η μεμβράνη είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να επιτρέπει τη μεταφορά της συγκεκριμένης ουσίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της περιχειρίδας.
Τύπος: Αίτηση
Ημερομηνία υποβολής: 1 Δεκεμβρίου 2003
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Οκτωβρίου 2004
Εφευρέτες: Lars Lindberg, Γεώργιος Ψαρός, Goran Rydgren 

Μέθοδος και συσκευή αντιμετώπισης ανεπάρκειας σε πρωτεΐνες
Αριθμός δημοσίευσης: 20040192604
Περίληψη: Σε μια μέθοδο και συσκευή παρασκευής ενός φαρμάκου για τη θεραπεία των πνευμόνων που έχουν ανεπάρκεια σε επιφανειοδραστική ουσία, ένα δείγμα από έναν ασθενή αναλύεται ποσοτικά σε σχέση με τουλάχιστον μία από τις πρωτεΐνες SP-A, SP-B, SP-C. και SP-D, γίνεται προσδιορισμός για το εάν υπάρχει ανεπάρκεια μιας από τις αναλυθείσες πρωτεΐνες SP-A, SP-B, SP-C ή SP-D και εάν συμβαίνει αυτό, γίνεται προσδιορισμός για θεραπευτικά αποτελεσματική δόση μιας ουσίας αντικατάστασης για την αναλυόμενη πρωτεΐνη SP-A, SP-B, SP-C ή SP-D, και ένα φάρμακο που περιέχει τη θεραπευτικά αποτελεσματική δόση της ουσίας αντικατάστασης.
Τύπος: Αίτηση
Ημερομηνία υποβολής: 1 Δεκεμβρίου 2003
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30 Σεπτεμβρίου 2004
Εφευρέτες: Lars Lindberg, Γεώργιος Ψαρός, Goran Rydgren 

Έλικτρο πετονιάς και καρούλι
Αριθμός δημοσίευσης: 20040064997
Περίληψη: Έλικτρο πετονιάς (104) και καρούλι (106) μπορούν να κατασκευαστούν ώστε να αποτελούν ένα πιο ευέλικτο κιτ (102), με το έλικτρο πετονιάς (104) να περιλαμβάνει ένα σύστημα κλειδώματος προσαρμοσμένο να αλληλεπιδρά με μια περιφερειακή περιοχή του καρουλιού (106). Η αλλαγή του καρουλιού (106) γίνεται ευκολότερη χωρίς χαλαρά εξαρτήματα και γίνεται εφικτή η εναλλαγή μεταξύ του αριστερού και του δεξιού χεριού.
Τύπος: Αίτηση
Ημερομηνία υποβολής: 7 Αυγούστου 2003
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8 Απριλίου 2004
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή διανομής αερίου
Αριθμός δημοσίευσης: 20040040558
Περίληψη: Περιγράφεται μια συσκευή διανομής αερίου (2) για τη διανομή ενός αερίου σε ένα αναπνευστικό αέριο, που περιλαμβάνει μια μεμβράνη (6) μέσω της οποίας το αέριο μπορεί να διαχέεται στο αναπνευστικό αέριο. Η συσκευή διανομής αερίου (2) είναι απλή και αξιόπιστη επειδή περιέχει έναν αυτόνομο θάλαμο (4) στον οποίο το αέριο συγκρατείται σε μια προκαθορισμένη υπερπίεση και η μεμβράνη (6) είναι διατεταγμένη ώστε να αποτελεί μέρος του τοιχώματος του θαλάμου (4).
Τύπος: Αίτηση
Ημερομηνία υποβολής: 30 Ιουνίου 2003
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4 Μαρτίου 2004
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Φορητό αναισθητικό μηχάνημα και κιτ έκτακτης ανάγκης
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6286505
Περίληψη: Ένα φορητό αναισθητικό μηχάνημα επιτρέπει τη διανομή ενός υγρού αναισθητικού σε έναν ασθενή, κάτι που μερικές φορές είναι επιθυμητό και μπορεί να είναι δύσκολη η επίτευξη του, κυρίως με φορητό εξοπλισμό. Αυτό το φορητό αναισθητικό μηχάνημα διαθέτει μια γεννήτρια ροής αερίου για την παραγωγή ροής αερίου με ρυθμιζόμενη πίεση ή/και ρυθμό ροής, μια γραμμή εισπνοής και μια γραμμή εκπνοής. Η γεννήτρια ροής αερίου, η γραμμή εισπνοής και η γραμμή εκπνοής αποτελούν τις οδούς ροής αερίου για τον αναπνευστήρα. Στις οδούς ροής αερίου είναι τοποθετημένη μια μεμβράνη, κατασκευασμένη από αυτοσφραγιζόμενο υλικό. Η μεμβράνη μπορεί να τρυπηθεί προαιρετικά για όσες φορές θέλει ο χρήστης με μια βελόνα σύριγγας για τη διανομή του υγρού αναισθητικού στις οδούς ροής αερίου.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 27 Οκτωβρίου 1998
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 11 Σεπτεμβρίου 2001
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Σύστημα εξαερισμού για έναν ή περισσότερους ασθενείς
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6158430
Περίληψη: Ένα σύστημα εξαερισμού έχει τουλάχιστον μία μονάδα εξαερισμού και περιγράφεται ένας αριθμός σταθμών σύνδεσης. Κάθε σταθμός σύνδεσης είναι προσαρμοσμένος για να δέχεται τη μονάδα εξαερισμού και περιλαμβάνει μια διεπαφή επικοινωνίας προσαρμοσμένη να συνδέεται με μια αντίστοιχη διεπαφή στη μονάδα εξαερισμού όταν η μονάδα εξαερισμού είναι συνδεδεμένη στη βάση σύνδεσης. Οι σταθμοί σύνδεσης είναι διατεταγμένοι σε διαφορετικούς χώρους θεραπείας και η μονάδα εξαερισμού μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ διαφορετικών σταθμών σύνδεσης όταν είναι απαραίτητο χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία ενός ασθενούς που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα εξαερισμού. Η ίδια μονάδα εξαερισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης θεραπείας ενός ασθενούς χωρίς καμία ανάγκη αποσύνδεσης του ασθενούς κατά τη μεταφορά κ.λπ.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 9 Νοεμβρίου 1998
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 12 Δεκεμβρίου 2000
Δικαιούχος: Siemens- Elema AB
Εφευρέτες: Georg Pfeiffer, Γεώργιος Ψαρός, Kurt Hognelid 

Σύστημα χορήγησης αναισθητικού
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6152133
Περίληψη: Ένα σύστημα χορήγησης αναισθητικού έχει μια διάταξη αερισμού με μια οδό εισπνευστικού αερίου για τη διοχέτευση αερίου εισπνοής σε έναν ασθενή και μια οδό αερίου εκπνοής για τη διοχέτευση του αερίου εκπνοής μακριά από τον ασθενή και ένα στοιχείο φίλτρου συνδεδεμένο σειριακά τόσο με την εισπνοή όσο και με τις οδούς του αερίου εκπνοής. Το στοιχείο του φίλτρου συγκρατεί το αναισθητικό από το αέριο εκπνοής που διέρχεται από αυτό και απελευθερώνει το συγκρατημένο αναισθητικό στο αέριο εισπνοής που διέρχεται από αυτό. Μια παροχή αερίου έκπλυσης μεταδίδεται με το στοιχείο φίλτρου για να ξεπλυθεί το συγκρατημένο αναισθητικό από το σύστημα χωρίς να περάσει στον ασθενή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 30 Ιουνίου 1999
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 28 Νοεμβρίου 2000
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Par Emtell 

Εισπνευστικός σωλήνας για αναπνευστήρα
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6152132
Περίληψη: Ένας εισπνευστικός σωλήνας που προορίζεται για χρήση τουλάχιστον ως μέρος μιας εισπνευστικής γραμμής σε έναν αναπνευστήρα, έχει το τοίχωμα ενός σωλήνα, ένα περιφερικό άκρο, ένα εγγύς άκρο, ένα κανάλι ροής αερίου για τη μεταφορά ροής αναπνευστικού αερίου και ένα άνοιγμα στον τοίχο σε συγκεκριμένη απόσταση από το ένα άκρο του εισπνευστικού σωλήνα, ενώ αυτό το άνοιγμα είναι προσαρμοσμένο για σύνδεση με συσκευή εκπνοής (40). Ο εισπνευστικός σωλήνας έχει μια στένωση στο κανάλι ροής αερίου μεταξύ του περιφερικού άκρου του εισπνευστικού σωλήνα και του ανοίγματος, ένα πρώτο κανάλι που προχωρά εντός του τοιχώματος του σωλήνα, γενικά παράλληλα με το κανάλι ροής αερίου και το οποίο επικοινωνεί με το κανάλι ροής αερίου μεταξύ του περιφερικού άκρου του εισπνευστικού σωλήνα και της περίσφιξης, και ένα δεύτερο κανάλι που προχωρά εντός του τοιχώματος, γενικά παράλληλο προς το κανάλι ροής αερίου, το οποίο επικοινωνεί με το κανάλι ροής αερίου μεταξύ της περίσφιξης και του ανοίγματος. Τα κανάλια μπορούν να συνδεθούν σε ένα μανόμετρο για τον προσδιορισμό του ρυθμού ροής και της πίεσης του αερίου που ρέει στο κανάλι ροής αερίου.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 25 Αυγούστου 1998
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 28 Νοεμβρίου 2000
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Φορητή αναπνευστική συσκευή και σύστημα που την χρησιμοποιεί
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6095138
Περίληψη: Μια φορητή αναπνευστική συσκευή έχει διαστάσεις ώστε να μεταφέρει μια ροή αερίου, με ανώτατο όριο πίεσης, από μια είσοδο σε μια έξοδο που συνδέεται με έναν ασθενή. Η είσοδος της φορητής αναπνευστικής συσκευής μπορεί να συνδεθεί σε μια σταθερή μονάδα αερίου όταν επιθυμείται υψηλότερη πίεση. Η σταθερή μονάδα αερίου μπορεί να δημιουργήσει μια πίεση αερίου που εφαρμόζεται στην είσοδο της φορητής αναπνευστικής συσκευής, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί υψηλότερη πίεση αερίου και να παραδοθεί στον ασθενή. Εναλλακτικά, η σταθερή μονάδα αερίου μπορεί να έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι η ίδια ικανή να παράγει την επιθυμητή πίεση αερίου που πρέπει να παρέχεται στον ασθενή, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσθετη αύξηση στην πίεση αερίου στη φορητή αναπνευστική συσκευή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 13 Μαΐου 1998
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 1 Αυγούστου 2000
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Kurt Hognelid, Γεώργιος Ψαρός 

Αναπνευστήρας κατάλληλος για μικροσκοποίηση
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6095139
Περίληψη: Ένας αναπνευστήρας περιλαμβάνει μια γεννήτρια ροής αερίου για την παραγωγή αερίου με ρυθμιζόμενη πίεση ή/και ρυθμό ροής, μια εισπνευστική γραμμή με εγγύς άκρο, συνδεδεμένο με τη γεννήτρια ροής αερίου και ένα περιφερικό άκρο, σχεδιασμένο για σύνδεση με έναν ασθενή, μια εκπνεόμενη βαλβίδα συνδεδεμένη με τη γραμμή εισπνοής σε συγκεκριμένη απόσταση από το περιφερικό άκρο της εισπνευστικής γραμμής για την εκκένωση αερίου που εκπνέει ο ασθενής, ένα μανόμετρο και/ή ένας μετρητής ροής διατεταγμένος για τη μέτρηση της πίεσης ή/και του ρυθμού ροής αερίου στη γραμμή εισπνοής και μια μονάδα ελέγχου για τον έλεγχο τουλάχιστον της διατήρησης μιας θετικής τελικής εκπνεόμενης πίεσης (PEEP).
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 8 Σεπτεμβρίου 1998
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 1 Αυγούστου 2000
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Δοσομετρική συσκευή προσθήκης ενός πρόσθετου υγρού σε αναπνευστικό αέριο σε ένα αναισθησιολογικό μηχάνημα ή αναπνευστήρα
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 6032665
Περίληψη: Μια δοσομετρική συσκευή προσθήκης μικρών ποσοτήτων ενός πρόσθετου αερίου ή υγρού, όπως μονοξείδιο του αζώτου ή υγρό αναισθητικό, σε αναπνευστικό αέριο σε γραμμή εισπνοής σε ένα αναισθητικό μηχάνημα ή αναπνευστήρα, διαθέτει θάλαμο δοσολογίας σταθερού όγκου με είσοδο, εξοπλισμένο με μια πρώτη βαλβίδα, για σύνδεση με μια πηγή αερίου ή υγρού που τροφοδοτεί το πρόσθετο αέριο ή υγρό σε προκαθορισμένη, σταθερή, θετική πίεση και έξοδο, εξοπλισμένη με δεύτερη βαλβίδα, για έγχυση αερίου ή υγρού από το θάλαμο δοσολογίας στο αέριο αναπνοής. Τα στοιχεία ελέγχου είναι διατεταγμένα ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τις βαλβίδες με ελεγχόμενο τρόπο. Μια μονάδα ελέγχου είναι επίσης διατεταγμένη για να αναγκάζει τα στοιχεία λειτουργίας να ανοίγουν τη δεύτερη βαλβίδα για ένα ή περισσότερα προκαθορισμένα διαστήματα στη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 24 Απριλίου 1997
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 7 Μαρτίου 2000
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Δοσομετρική συσκευή προσθήκης ελεγχόμενης ποσότητας αερίου σε ρευστό
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5845633
Περίληψη: Σε μια συσκευή δοσομέτρησης και μια μέθοδο για ελεγχόμενη δοσολόγηση ενός πρώτου αερίου σε μια δεύτερη μεμβράνη αερίου ή υγρού που είναι διαπερατή στο πρώτο αέριο διαχωρίζει το πρώτο αέριο από το δεύτερο αέριο ή υγρό. Η δοσολογία του πρώτου αερίου πραγματοποιείται με έλεγχο της διάχυσης μέσω της μεμβράνης. Το μέγεθος της ενεργού περιοχής διάχυσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός φράγματος που μπορεί να κινηθεί σε σχέση με τη μεμβράνη. Όταν το φράγμα μετακινείται σε σχέση με τη μεμβράνη, ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος της περιοχής διάχυσης της μεμβράνης μπορεί να εκτεθεί στο δεύτερο αέριο ή υγρό. Εναλλακτικά, η διαπερατότητα της μεμβράνης μπορεί να ελεγχθεί ή να ελεγχθεί η μερική πίεση του πρώτου αερίου.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 22 Νοεμβρίου 1996
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 8 Δεκεμβρίου 1998
Δικαιούχος: Siemens Elema Α.Β.
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή χορήγησης αναισθητικού που χορηγεί αναισθητικό σε μικροσταγονίδια
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5771882
Περίληψη: Μια αναισθητική συσκευή έχει μια μονάδα δοσομέτρησης για μια αναισθητική ουσία, με τη μονάδα δοσομέτρησης να έχει έναν αριθμό δοχείων και το καθένα περιέχει μια υγρή αναισθητική ουσία. Τα δοχεία συνδέονται μέσω γραμμών υγρού σε μια μονάδα με βαλβίδα, ικανή να συνδέει επιλεκτικά ένα δοχείο τη φορά με μια μικροαντλία που διανέμει αναισθητικό με τη μορφή σταγονιδίων υγρού απευθείας σε ένα συνδετικό μέρος στην αναισθητική συσκευή, στην οποία μπορεί να συνδεθεί ένας ασθενής. Μια μονάδα ελέγχου ελέγχει τη μικροαντλία και τη μονάδα με τη βαλβίδα και ρυθμίζει τόσο την επιλογή όσο και τη διανομή του υγρού αναισθητικού.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 9 Σεπτεμβρίου 1996
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 30 Ιουνίου 1998
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Rolf Castor 

Συσκευή στερέωσης και σφράγισης δοχείου απορροφητή CO.sup.2 και κάλυμμα που επιτρέπει την ταχεία αποκόλληση και επανατοποθέτηση
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5765550
Περίληψη: Μια συσκευή για τη στερέωση και τη σφράγιση ενός δοχείου με μια ανοιχτή μπροστινή πλευρά πάνω σε ένα κάλυμμα που επιτρέπει την αποκόλληση του δοχείου από το κάλυμμα, ειδικότερα ενός δοχείου απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα σε μια αναπνευστική συσκευή, επιτρέπει στο δοχείο απορρόφησης να αποκολλάται γρήγορα έτσι ώστε να μπορεί να αδειάσει ή να γεμίσει γρήγορα και το δοχείο απορρόφησης μπορεί στη συνέχεια να επανατοποθετηθεί γρήγορα και να σφραγιστεί αεροστεγώς. Για το σκοπό αυτό, μια διάταξη σφράγισης και στερέωσης τοποθετείται κατά μήκος της διαμήκους πλευράς του δοχείου στην ανοιχτή μπροστινή πλευρά του έτσι ώστε να μπορεί να μετατοπιστεί σε δύο ακραίες θέσεις, όπου στην πρώτη τελική θέση η διάταξη έχει μικρότερη απόσταση από την ανοιχτή μπροστινή πλευρά του δοχείου από ό,τι στη δεύτερη τελική θέση.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 23 Αυγούστου 1996
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 16 Ιουνίου 1998
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Olle Ostedt 

Τραχειακός σωλήνας και σύστημα εξαερισμού που επιτρέπουν το ενδογενώς παραγόμενο μονοξείδιο του αζώτου να συνδυάζεται με αναπνευστικό αέριο
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5765558
Περίληψη: Ένα σύστημα εξαερισμού και ένας τραχειακός σωλήνας, που εισάγονται στην τραχεία ενός ασθενούς για τη μεταφορά αερίου από και προς τους πνεύμονες, επιτρέπουν σε ένα μείγμα αερίων που περιέχει ενδογενές μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο υπάρχει στην άνω αναπνευστική οδό, να παρέχεται στους πνεύμονες. Ο τραχειακός σωλήνας έχει μια θύρα εισόδου που σχηματίζει μια σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού του τραχειακού σωλήνα και της άνω αναπνευστικής οδού. Η θύρα εισόδου έλκει ή ωθεί μια ποσότητα αερίου που περιέχει ενδογενές μονοξείδιο του αζώτου στον τραχειακό σωλήνα και αυτό το αέριο συνοδεύει το αναπνευστικό αέριο στους πνεύμονες κατά την εισπνοή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 7 Οκτωβρίου 1996
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 16 Ιουνίου 1998
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Kurt Hognelid 

Σύστημα ανάμειξης αερίων για μια αναισθητική συσκευή
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5727545
Περίληψη: Ένα σύστημα ανάμειξης αερίων για αναισθητικές συσκευές έχει μια μονάδα εξατμιστήρα για υγρό αναισθητικό, μια πρώτη γραμμή αερίου που μεταφέρει μια συγκεκριμένη πρώτη ροή αερίου στη μονάδα του εξατμιστήρα και μια δεύτερη γραμμή αερίου που μεταφέρει μια δεύτερη ροή αερίου πέρα από τη μονάδα του εξατμιστήρα. Η πρώτη ροή αερίου και η δεύτερη ροή αερίου αποτελούν από κοινού μια συνολική ροή αναπνευστικού αερίου. Ένας ρυθμιστής πρώτης ροής είναι διατεταγμένος για να ρυθμίζει τη συνολική ροή και ένας ρυθμιστής δεύτερης ροής είναι διατεταγμένος για να ρυθμίζει τη δεύτερη ροή σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ροής και μιας τιμής αναφοράς για την πρώτη ροή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 7 Μαΐου 1996
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 17 Μαρτίου 1998
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή μείωσης της σχετικής υγρασίας ενός ρέοντος αερίου
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5558087
Περίληψη: Μια συσκευή αφύγρανσης χρησιμοποιείται συχνά για την προστασία του εξοπλισμού μέτρησης από τη συμπύκνωση κατά τη διάρκεια μετρήσεων ενός ρέοντος αερίου. Συσκευή αφύγρανσης που δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί εξαιτίας κορεσμού με υγρασία αποτελείται από ένα δοχείο γεμάτο με υδρόφιλο υλικό και συνδέεται με ένα στοιχείο διαπερατό από την υγρασία. Όταν ρέει ένα αέριο μέσα στη συσκευή μέσω μιας εισόδου, ενός καναλιού ροής και μιας εξόδου, το υδρόφιλο υλικό απορροφά την υγρασία από το ρέον αέριο. Η απορροφούμενη υγρασία απελευθερώνεται στον αέρα του περιβάλλοντος μέσω του διαπερατού από την υγρασία στοιχείου.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 1995
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 24 Σεπτεμβρίου 1996
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Marie Johansson 

Σύστημα αναισθησίας με ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος ασφαλείας
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5537992
Περίληψη: Παρέχεται ένα σύστημα ασφαλείας για συστήματα αναισθησίας με τουλάχιστον δύο αναισθητικούς εξατμιστήρες, με το σύστημα ασφαλείας να εμποδίζει την ταυτόχρονη παροχή αναισθητικού σε ένα αναπνευστικό κύκλωμα από περισσότερους από έναν αναισθητικούς εξατμιστήρες. Το σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει αυτό περιλαμβάνει ένα μέσο ρύθμισης για κάθε εξατμιστήρα που εκπέμπει ένα σήμα ενεργοποίησης όταν μετακινείται από θέση OFF σε ενεργή θέση. Το σήμα ενεργοποίησης λαμβάνεται από μια μονάδα ελέγχου η οποία στη συνέχεια στέλνει ένα σήμα ελέγχου στις αποφρακτικές βαλβίδες, αντίστοιχα διατεταγμένες από τους αναισθητικούς εξατμιστήρες, και εμποδίζει τη διέλευση του αναπνευστικού αερίου σε περισσότερους από έναν αναισθητικούς εξατμιστήρες για την εξάτμιση ενός αναισθητικού.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 3 Μαΐου 1995
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 23 Ιουλίου 1996
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Magnus Bjoernstijerna, Paer Emtell, Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή αναισθησίας
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5509406
Περίληψη: Ένα σύστημα αναισθησίας έχει μια πηγή φρέσκου αερίου για την παροχή καθορισμένης ροής φρέσκου αναπνευστικού αερίου σε ένα αναπνευστικό κύκλωμα όπου η ροή ρυθμίζεται από μια βαλβίδα ροής η οποία ελέγχεται με βάση μια ροή που μετράται από ένα μετρητή ροής. Το σύστημα αναισθησίας επιτρέπει τη βαθμονόμηση του μετρητή ροής ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να επιτρέπεται η παροχή συνεχούς ή ουσιαστικά συνεχούς ροής φρέσκου αναπνευστικού αερίου στο αναπνευστικό κύκλωμα.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 20 Ιουλίου 1995
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 23 Απριλίου 1996
Δικαιούχος: Siemens Elema AB
Εφευρέτες: Mikael Kock, Γεώργιος Ψαρός, Goran Skog 

Αφυγραντήρας σειράς εκτεθειμένος στο περιβάλλον
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5501212
Περίληψη: Αφυγραντήρας για χρήση σε έναν αναπνευστήρα για τη μείωση της σχετικής υγρασίας του εκπνεόμενου αέρα ενός ασθενούς έχει πληθώρα σωλήνων, διαπερατών από την υγρασία, παρατεταγμένων σε μια δέσμη και περικυκλωμένων από έναν χαλαρά τυλιγμένο σπειροειδή ιμάντα μεταξύ ενός πρώτου τμήματος σύνδεσης και ενός δεύτερου τμήματος σύνδεσης στον αφυγραντήρα. Όταν το αέριο που εκπνέει ο ασθενής φτάνει στον αφυγραντήρα, οι υδρατμοί σε αυτόν διαχέονται στους σωλήνες και μειώνεται η σχετική υγρασία του εκπνεόμενου αερίου.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 26 Σεπτεμβρίου 1994
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 26 Μαρτίου 1996
Δικαιούχος: Siemens Aktiengesellschaft
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός 

Αναπνευστήρας
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5273031
Περίληψη: Ένας αναπνευστήρας παροχής και εκπομπής αναπνευστικού αερίου προς και από τους αεραγωγούς ενός ασθενούς ανθρώπου ή ζώου έχει μια πολυλειτουργική βαλβίδα ασφαλείας που βρίσκεται μεταξύ μιας βαλβίδας ελέγχου 10 και των αεραγωγών. Η βαλβίδα ασφαλείας στρέφεται στη διεύθυνση σύσφιξης της από δύο ελατήρια, τα οποία ασκούν δύναμη που αντιστοιχεί σε μια προκαθορισμένη υπερπίεση, και στρέφεται στη διεύθυνση ανοίγματος της από ένα έμβολο με ελατήριο, το οποίο ασκεί δύναμη που υπερβαίνει τη δύναμη των ελατηρίων. Όταν παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στον αναπνευστήρα, ενεργοποιείται ένας ηλεκτρομαγνήτης. Ο ηλεκτρομαγνήτης τραβά το έμβολο ενάντια στη δύναμη του ελατηρίου του και η βαλβίδα ασφαλείας κλείνει. Η παρακολούθηση της πίεσης σε ένα τμήμα εισπνοής του αναπνευστήρα επιτυγχάνεται μέσω μιας συσκευής ελέγχου και ο ηλεκτρομαγνήτης αποσυνδέεται σε μια προγραμματισμένη υπερπίεση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η βαλβίδα ασφαλείας θα ανοίξει και ο αέρας μπορεί να περάσει μέσω της ανοιχτής βαλβίδας ασφαλείας στους αεραγωγούς.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 15 Οκτωβρίου 1991
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 28 Δεκεμβρίου 1993
Δικαιούχος: Siemens Aktiengesellschaft
Εφευρέτες: Sven-Gunnar Olsson, Bo Dahlstreom, Sture Eriksson, Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή για τη χορήγηση αναπνευστικού αερίου και τουλάχιστον ενός αναισθητικού
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5237990
Περίληψη: Μια συσκευή για τη χορήγηση ενός αναπνευστικού αερίου και τουλάχιστον ενός αναισθητικού σε ένα ζωντανό ον, στην οποία το αναισθητικό εξατμίζεται σε μια μονάδα εξάτμισης και παρασύρεται σε αναπνευστικό αέριο, αποκτά έναν ασφαλέστερο και ακριβέστερο έλεγχο του επιπέδου συγκέντρωσης του αναισθητικού μέσω μιας ρυθμιστικής βαλβίδας που ελέγχει τη ροή του αναπνευστικού αερίου μέσω της μονάδας εξάτμισης και στο ότι μια ρυθμιστική συσκευή ελέγχει τη ρυθμιστική βαλβίδα με τέτοια ακρίβεια ώστε μια προεπιλεγμένη συγκέντρωση εξατμισμένου αναισθητικού στο αναπνευστικό αέριο να διατηρείται ουσιαστικά πλήρως. Για την περαιτέρω αύξηση του ελέγχου της συσκευής μπορεί επίσης να διαθέτει σύστημα ανάδρασης τόσο για το επίπεδο συγκέντρωσης του αναισθητικού όσο και για τη συνολική ροή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 16 Ιανουαρίου 1992
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 24 Αυγούστου 1993
Δικαιούχος: Siemens Aktiengesellschaft
Εφευρέτες: Γεώργιος Ψαρός, Rune Bergkvist, Sven-Gunnar Olsson 

Μέθοδος και συσκευή επαναχρησιμοποίησης αναισθητικών
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 5044361
Περίληψη: Περιγράφεται μια μέθοδος και μια συσκευή για την επαναχρησιμοποίηση αναισθητικών στην αναισθησία με εισπνοή. Στη μέθοδο, φρέσκο αέριο αναμιγνύεται με αναισθητικό υψηλής συγκέντρωσης από έναν εξατμιστή αναισθητικών (3) σε έναν αγωγό συλλέκτη (1) που οδηγεί μέσα και έξω από έναν ασθενή, με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν ο ασθενής εκπνέει, να διοχετεύεται το αέριο εκπνοής μέσω ενός φίλτρου προσρόφησης (5) τοποθετημένο στον εισερχόμενο και εξερχόμενο αγωγό συλλέκτη (1) και διευθετημένο περιφερικά σε σχέση με την έξοδο (4) από τον εξατμιστή αναισθητικών (3), όπως φαίνεται από τον ασθενή (2), το αναισθητικό που δεν απορροφά ο ασθενής απορροφάται από ένα υλικό απορρόφησης (6) στο φίλτρο απορρόφησης (5), ενώ το υπόλοιπο αέριο εκπνοής φεύγει από τη συσκευή, το απορροφούμενο αναισθητικό εκροφάται από το υλικό απορρόφησης (6) όταν ο ασθενής εισπνέει και μεταφέρεται ξανά στον ασθενή.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 13 Οκτωβρίου 1989
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 3 Σεπτεμβρίου 1991
Δικαιούχοι: Zenova Aktiebolag, Siemens-Elema Aktiebolag
Εφευρέτες: Olof Werner, Hans-Henrik Luttropp, Ronnie Thomasson, Γεώργιος Ψαρός 

Συσκευή θέρμανσης και ύγρανσης αερίου αναπνοής
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: 4200094
Περίληψη: Στην εικονιζόμενη αναπαράσταση, η δεξαμενή υγρασίας περιλαμβάνει έναν σωλήνα από υγροσκοπικό υλικό διαπερατό στα αέρια. Η διαδρομή ροής της εκπνοής βρίσκεται σε μια τυφλή αξονική οπή ενός μέλους σαν καρούλι που έχει μια σειρά από εγκάρσιες εγκοπές ή τομές στο πάνω και το κάτω μέρος που παρέχουν ενδιάμεσους χώρους που οδηγούν από την οπή στον σωλήνα που καλύπτει τις εγκοπές στην περιφέρειά τους. Οι εγκοπές αφήνουν ενσωματωμένα πτερύγια ή ελάσματα με μεγάλη επιφάνεια εκτεθειμένη στην εισροή ξηρού αερίου αναπνοής ακτινικά μέσω του τοιχώματος του σωλήνα και στους ενδιάμεσους χώρους που παρέχουν περαιτέρω δεξαμενές για υγρασία και θερμότητα.
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 3 Μαρτίου 1978
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 29 Απριλίου 1980
Δικαιούχος: Siemens Aktiengesellschaft
Εφευρέτες: Andras Gedeon, Sven-Gunnar Olsson, Γεώργιος Ψαρός 

Μονάδα αφυγραντήρα για χρήση σε αναπνευστήρα ασθενών
Αριθμός ευρεσιτεχνίας: D360027
Τύπος: Χορήγηση
Ημερομηνία υποβολής: 20 Μαρτίου 1992
Ημερομηνία ευρεσιτεχνίας: 4 Ιουλίου 1995
Δικαιούχος: Siemens Aktiengesellschaft
Εφευρέτης: Γεώργιος Ψαρός

επιστροφή στην κορυφή
WATERCURE2

xrysopoulos