ΡΟΗ 24/7:

TANDEM: Αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης

suntaxiouxoi skies

Απαραίτητη προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να είχε τελευταία ασφάλιση με την ιδιότητα του μη μισθωτού, να έχει διακόψει την ασφάλισή του και να επιθυμεί να τη συνεχίσει προαιρετικά

Τον δρόμο για τη σύνταξη χιλιάδων ασφαλισμένων που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης ανοίγουν δύο εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ που δίνουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου με προαιρετική ασφάλιση ή με εξαγορά πλασματικών ετών.

Μέχρι σήμερα, οι ασφαλισμένοι που βρίσκονταν ένα βήμα πριν από τη σύνταξη αλλά χρειαζόντουσαν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να κάνουν χρήση της προαιρετικής συνέχισής της χρειαζόταν να επισκεφτούν τα κατά τόπους γραφεία και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Πλέον, με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα από τον υπολογιστή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση είναι ο ενδιαφερόμενος να είχε τελευταία ασφάλιση με την ιδιότητα του μη μισθωτού, να έχει διακόψει την ασφάλισή του και να επιθυμεί να τη συνεχίσει προαιρετικά σε κλάδο κύριας σύνταξης και ασθένειας και επικουρικής ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι με πρόσφατες ρυθμίσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ταχεία απονομή σύνταξης, δίνονται δύο δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη.

Η μία από αυτές αφορά όχι μόνο τους μη μισθωτούς αλλά και τους μισθωτούς, ώστε να έχουν δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Αρκεί να έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Επίσης, ισχύει για ασφαλισμένους πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής για τους δικαιούχους είναι:

– Να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

– Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας όσον αφορά τους μισθωτούς ή 20 μήνες όσον αφορά τους μη μισθωτούς εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

– Να έχουν διακόψει την ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Με την ίδια εγκύκλιο, τέλος, σε εφαρμογή πρόσφατης διάταξης του υπουργείου Εργασίας ορίζεται ότι όσοι ασφαλισμένοι έως 31 Δεκεμβρίου 2022 συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου γίνεται με εφάπαξ καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, με βάση το ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους π. φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση και να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Η εταιρεία Tandem σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία «Μιχαήλος και συνεργάτες» ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των εργατικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Με άρτια γνώση της εργατικής νομοθεσίας καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων. Οργανώνει την μισθοδοσία επιχειρήσεων σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία αξιοποιώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το ευέλικτο ωράριο.

Στο τομέα της ασφαλιστικής νομοθεσίας παρέχει αξιόπιστες συμβουλές για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις για την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων τους.

Νέα Μουδανιά
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 45, Νέα Μουδανιά
T / 2373 025 566

 

επιστροφή στην κορυφή