ΡΟΗ 24/7:

Νέες επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

ix8yotrof

Σχεδόν στα 70 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Σε 74 ανέρχονται οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν για τα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, όπως αυτά προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ανέρχεται σε 69.731.726,63 ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 33.874.139,34 ευρώ.

Οι απορριφθείσες αιτήσεις λόγω αρνητικής αξιολόγησης, είναι πέντε (5) συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 7.622.626,15 ευρώ, ενώ όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, δεν υπάρχουν επενδύσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω έλλειψης προϋπολογισμού.

επιστροφή στην κορυφή