ΡΟΗ 24/7:

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τη χρήση νέων τεχνολογιών μεθόδων στην κατάρτιση στην αγορά εργασίας

ergasia skies

Την Τρίτη 4 Απριλίου

Μια νέα ενημερωτική δράση διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου "Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας". Πρόκειται για υβριδική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων "Garden A" του ξενοδοχείου "Grand Hotel Palace" (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη). Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των ζητημάτων της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στην κατάρτιση, καθώς και η παρουσίαση των τάσεων και προοπτικών απασχόλησης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ: https://pmdaae-pkm.gr

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για την Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο "Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» (ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ)", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος αυτού του έργου είναι η σύσταση και λειτουργία ενός μηχανισμού διάγνωσης που θα δρα συμπληρωματικά στο υφιστάμενο εθνικό σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ειδικά στοιχεία στην Περιφέρεια, τα οποία συνεκτιμώνται κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας συλλέγει και αναλύει συστηματικά τα δεδομένα για την Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να εντοπίζει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, καθώς και τις ανάγκες της σε γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Δίκτυο Φορέων Υποστήριξης, εντός και εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα μέλη του οποίου ανταλλάσσονται στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά εργασίας, την ποιότητα και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει περιοδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο τη διάχυση πληροφοριών, την ανάπτυξη συνεργειών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και πόρων από και προς την τοπική κοινωνία. Ήδη έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ των άλλων, ο σκοπός και η λειτουργία του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ, τα αποτελέσματα των δύο πρώτων πρωτογενών ερευνών στην Κεντρική Μακεδονία και οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο εθνικό, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

επιστροφή στην κορυφή