ΡΟΗ 24/7:

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

maximou3

Σήμερα η ορκωμοσία της νέας Βουλή

Η κυβερνητική πολιτική της υπηρεσιακής κυβέρνησης ορίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 και 2 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην εισαγωγική εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, επισήμανε ότι, λόγω του χαρακτήρα της κυβέρνησης, η κυβερνητική πολιτική οφείλει να περιορισθεί στην εκτέλεση των προγραμματισθέντων από την απελθούσα πολιτική Κυβέρνηση και στη διαχείριση των κινδύνων που εντοπίζονται στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου.

Ως προς το πρώτο αντικείμενο, ο Πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η εκτέλεση των προγραμματισθέντων πρέπει να συνεχιστεί, στο πλαίσιο όμως της πολιτικής ουδετερότητας της κυβέρνησης χωρίς να πληγεί η λειτουργικότητα του κράτους.

Ως προς το δεύτερο αντικείμενο (διαχείριση κινδύνων) ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτό προϋποθέτει τον εντοπισμό των κινδύνων, την πρόβλεψη συστήματος αποτροπής ή μετριασμού τους και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος αυτού.

Ακολούθησαν εισηγήσεις από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με πρώτο τον αναπληρωτή του Πρωθυπουργού Υπουργό Επικρατείας.

Από τις εισηγήσεις των μελών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν εντός της περιόδου θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, με τη συμμετοχή πλειόνων Υπουργών. Ως προς αυτά αποφασίστηκε να γίνουν άμεσα συσκέψεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή του Πρωθυπουργού Υπουργού Επικρατείας.

Διαπιστώθηκε επίσης, η ύπαρξη κινδύνων που χρήζουν αντιμετώπισης είτε γιατί μπορεί να επαληθευτούν κατά τη διάρκεια θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης είτε γιατί η επαλήθευσή τους ενδέχεται να προκύψει αμέσως μετά. Ως προ το ζήτημα αυτό αποφασίστηκε όπως, με επιμέλεια του αρμόδιου Υπουργού, γίνουν τάχιστα οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, αν χρειασθεί και με παρέμβαση του πρωθυπουργού ή νέα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Διευκρινίστηκε επίσης, με παραδείγματα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, το όριο άσκησης των αρμοδιοτήτων των υπουργών ενόψει του υπηρεσιακού χαρακτήρα της κυβέρνησης, με την επισήμανση ότι δεν πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πρωθυπουργού.

Αποφασίστηκε τέλος το επίπεδο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Ορκίζεται η νέα Βουλή

Στο μεταξύ, στις 6.00 σήμερα το απόγευμα συγκαλείται η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής και η ορκωμοσία των 300 Βουλευτών που εξελέγησαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά.

επιστροφή στην κορυφή