ΡΟΗ 24/7:

Συνεδριάζει στις 22 Φεβρουαρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

240105 PerSymv9 original

Με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στις 11.00 π.μ. ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 22ης/13-12-2023, 23ης/13-12-2023, 24ης/28-12-2023 και 1ης/5-1-2024 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεση Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Δ' τρίμηνο 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Μ.Ε Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για τη μίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

επιστροφή στην κορυφή